/90

فصلنامه کلام اسلامی، شماره 53/ ص: 20

 

نیاز انسان به دین و ایمان از دیدگاه علامه مطهری

معرف : ربانی گلپایگانی، علی

 

    علاّمه شهید مرتضی مطهری در آثار علمی خود به مناسبت های گوناگون و با شیوه ها و بیان های مختلف درباره جایگاه و نقش ایمان و دین در زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی انسان سخن گفته و مطالب بسیار ارزنده و راهگشایی را در این زمینه به ارمغان گذاشته است. بدیهی است گردآوری و نظام سازی آنها در طرح و سبکی نوین به فحص و تحقیق گسترده ای نیاز دارد و فرصتی را می طلبد که در این مجال و مقال نمی گنجد. آنچه در این نوشتار از نظر خوانندگان حقیقت جو و حکمت اندوز خواهد گذشت بازنگری بحثی است که علاّمه شهید در کتاب انسان و ایمان (نخستین جلد از مجموعه مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی) و فصل اوّل کتاب «جهان بینی توحید» تبیین کرده است. تلخیص، تنظیم مجدد پاره ای از بحث ها، تبدیل برخی از سرفصل ها و برخی عناوین و سرفصل های جدید مهم ترین تصرف هایی است که نگارنده در بازنگاری این بحث اعمال کرده است. امید آن که مورد رضایت خداوند و بهره مندی خوانندگان قرار گیرد.

 

 

ویژگی های انسانی

تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر انواع حیوانی که ملاک انسانیت او است و منشأ تمدن و فرهنگ انسانی گردیده است در بینش ها و گرایش های او است.

انسان و حیوانات دیگر در این که یک سلسله خواسته ها و مطلوب ها دارند، و در پرتو شناخت ها و آگاهی های خویش برای


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری