/90

مجله پژوهشهای قرآنی، شماره 17 و 18، ص 234

____________________________

نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری

حمید فغفور مغربى؛

 

بررسى كار سترگ استاد علامه مطهرى چیزى نیست كه بتوان از آن به راحتى سخن گفت. او به حق ستاره اى درخشان است كه بر تارك حوزه و دانشگاه مى درخشد. مطهرى كسى است كه امام خمینى(ره) درباره ایشان مى گوید:

 

(مرحوم مطهرى در اسلام شناسى و متون مختلفه اسلام و قرآن كریم بى نظیر بود. از شخصیت هایى بود كه حاصل عمرم محسوب مى شد.)(1)

و نیز:

(آثارى كه از اوست، بى استثنا همه آثارش خوب است، و من كس دیگرى را سراغ ندارم كه بتوانم بگویم بى استثنا آثارش خوب است.)(2)

 

علامه طباطبایى(ره) درباره ایشان مى گوید:

(مرحوم مغفور مطهرى دانشمندى متفكر و محقق كه داراى هوش سرشار و فكرى روشن و ذهنى واقع بین بود. تألیفاتى كه ازخود به یادگار گذاشته و تحقیقاتى كه در اطراف مقاصد علمى و برهانى نگاشته و در لابلاى كتابهایش به چشم مى خورد، اعجاب آور است.)(3)


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری