• لیست فهرست خالی می باشد
/90

پانزده خرداد ، سال ششم ، شماره 25، ص 236

__________________________

شهید مطهری به روایت اسناد

علی کردی

 

متن حاضر که حاصل گشت و گذاری در اسناد به جای مانده از ساواک میباشد،به مناسبت 12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری تهیه شده است.از آنجا که اسناد موردنظر که در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی نگهداری میشود تاکنون به چاپ نرسیده، در پاورقیها فقط به ذکر شماره و تاریخ گزارشها بسنده شده و تصویر چند گزارش از آنها به عنوان نمونه ضمیمه گردیده است.

 

 

تاکنون کتب و مقالات متعددی پیرامون شخصیت برجسته استاد شهید مرتضی مطهری به نگارش درآمده است که هرکدام امتیاز ویژگی خاص خود را دارد.در این مقاله،برای پرهیز از تکرار آنچه گفته و نوشته شده،بر آن شدیم تا از زاویه اسناد و مدارک بجای مانده از ساواک رژیم شاه،نگاهی دیگر به شخصیت و سوابق فکری و مبارزاتی آن حکیم فرزانه بیندازیم و به بیانی روشنتر،دیدگاه رژیم گذشته و دستگاه اطلاعتی آن را پیرامون شخصیت این متفکر بزرگ اسلامی مطالعه نماییم.

 

مرتضی مطهری،سال 1299 هـ.ش در یک خانواده روحانی بدنیا آمد.پدر وی«شیخ محمد حسین مطهری»که تحصیلات خود را در نجف گذرانده بود،از روحانیون معظم فریمان بود و امامت مسجد فریمان را بر عهده داشت.بعدها مرتضی به منظور کسب و فراگیری علوم دینی راهی حوزهء علمیه مشهد شد.پس از دو سال تحصیل در مشهد،رهسپار قم گردید و مدت 15 سال(1) به


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری