/90

مجله اندیشه حوزه » خرداد و تیر 1385 - شماره 58/ ص: 123

 

کثرت گرایی دینی نجات شناختی (نگاهی به نظریه نجات بخشی ادیان از دیدگاه جان هیک، استاد مطهری و استاد جعفری)

عباسی، ولی الله؛

 

 

چکیده

 

تکثر و تنوع ادیان مختلف امری بدیهی و حقیقی است که از زمان های گذشته مورد توجه بوده است. اما نکته ی مهمی که دوره ی جدید را با گذشته متمایز می کند، سؤال از اصل وجود تکثر ادیان نیست که «آیا ادیان متعددی در عالم تحقق دارند یا نه؟»، بلکه سؤال از ربط و نسبت ادیان متکثر با حقانیت و نجات آنهاست. آیا همه ی ادیان بر حق اند یا تنها یک دین حق (صادق) وجود دارد؟ آیا پیروان ادیان مختلف بر طریق نجات و رستگاری اند یا فقط پیروان یک دین اهل نجات اند؟

 

کثرت گرایی دینی نسبت به مفاهیم حقیقت دینی، نجات و مفاهیمی از این دست ملازمت دارد، که هر کدام از این ابعاد ناظر به مسأله ای از مسائل

 

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری