• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه رواق اندیشه، شماره 14، ص 53

سکولاریسم از دیدگاه شهید مطهری

 

جعفری، محمد؛

 

 

چکیده

 

سکولاریسم ایده ای است که در جهان امروز به طور جد مورد توجه و التفات روشنفکران دینی و غیر دینی قرار گرفته است . آنچه در این میان بیشتر مجال بحث را فراهم کرده «نسبت و رابطه سکولاریسم با اسلام » است که در سال های اخیر دیدگاه های کاملا متفاوتی درباره آن مطرح گشته است . از سوی دیگر ایده ها و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان یکی از شاخص ترین احیاگران اندیشه دینی در عصر حاضر همواره مورد علاقه فرهیختگان بوده است . لذا بر آن شدیم که در این نوشتار مروری بر آثار این متفکر دردآشنا و بصیر داشته باشیم و عقیده وی را در باب سکولاریسم جویا شویم . امید است این تلاش بتواند گوشه ای از ابهامات و شبهات این باب را بزداید.

 

 

الف) تعریف سکولاریسم

 

در عصر جدید سکولاریسم به معنای کنار گذاشتن آگاهانه دین از صحنه معیشت و سیاست معرفی شده است . (1) این واژه و معادل عربی آن در زمان استاد، واژه ای رایج بوده است;اگر چه ایشان ترجمه


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری