/90

رواق اندیشه/ فروردین 1384 / شماره 40/ ص: 47

 

تبیین مبارزات انقلابی شهید مطهری در عرصه خاطره ها

 

شیرودی، مرتضی؛(1)

 

 

 

چكیده:

 

از آیت الله مشكینی می پرسند: «اگر ممكن است از سابقه مبارزاتی استاد شهید هم صحبتی بفرمایید. » ایشان در پاسخ می فرمایند: «یكی از اشكالاتی كه بعضی ها می گیرند، این است كه می گویند مطهری در مبارزات شركت نكردند. البته سازمان امنیت به بعضی ها حساسیت بیشتری داشت؛ مثلاً من و آقای ربانی شیرازی، پیش آنها سابقه پیدا كرده بودیم و نشانی ما را داشتند و هر حادثه و خبری كه پیش می آمد، فورا به سراغ ما می آمدند؛ درصورتی كه افرادی هم بودند كه در متن قضایا بودند و اصلاً بازداشت نشدند... بعضی از افراد از اول سكه به نامشان خورده بود و دستگیر می شدند. سازمان امنیت هم نشانی آنها را داشت و همیشه به سراغ آنها می رفت؛ و گرنه این طور نبود كه آقای مطهری در قضایا نباشند. خدمت ایدئولوژیك هم كار لازم و مهم و درستی بود و زیربنا را درست می كرد. ایدئولوژی، زیربنای همه كارهای ماست كه مطهری سهم بزرگی در آن داشت

نوشتار حاضر می كوشد ابعاد مختلف مبارزات انقلابی شهید مطهری را به تصویر بكشد تا از استاد شهید در عرصه مبارزات انقلابی، ابهام زدایی شود.

 

آیت الله واعظ زاده خراسانی، نه تنها شبهه مبارز نبودن استاد مطهری را رد می كند بلكه ایشان را در چهار مسأله مربوط به مبارزه، دارای نقش اصلی می داند:

 

الف) طرح ایدئولوژی اسلامی: آقای مطهری یكی از چند دانشمند معدودی است كه برای رهایی ملت ایران، ایدئولوژی اسلامی را مطرح كرد و سالیان دراز با بیان و قلم آن را پرورانید و طراحی كرد و رواج داد و هم زمان ابعاد سیاسی و اجتماعی آن ایدئولوژی را به میان مؤمنان كشانید. مسلما این امر، ركن اساسی و عمود استوار و شریان حیاتی انقلاب است و بیش از هر عامل دیگر، در

___________________

1. عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشكده تحقیقات اسلامی، محقق و نویسنده.

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری