• لیست فهرست خالی می باشد
/90

 

پست الکترونیک نیز ارسال گردد.

  1. متن فارسی با فونت Lotus ، عبارات عربی با فونت Badr و عبارات انگلیسی با فونت Times New Roman تایپ گردد. اندازه فونت­ها برای متن 13 و برای پاورقی 11 باشد.
  2. مقالات حداقل پانزده و حداکثر سی صفحه (سیصد کلمه­ای) باشد. مقالات دنبالهدار پذیرفته نمیشوند.چکیده فارسی حداکثر در 200 کلمه تنظیم شود.
  3. مشخصات کامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، تحصیلات، نشانی کامل پستی، نشانی پست الکترونیک، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار و مؤسسه علمی وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
  4. مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریات داخلی یا خارجی، به عنوان بخشی از یک کتاب و یا در اینترنت منتشر شده باشد. همچنین، نباید همزمان برای چاپ به سایر مجلات علمی ارسال شده باشد.
  5. فقط مقالاتی پذیرفته میشوند که علاوه بر نوآوری، از تأملی عمیق در اندیشه­های استاد مطهری برخوردار باشند.

ب) شیوه­نامه نگارش مقالات

  1. مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع باشند.
  2. مرجع هر مطلب پس از پایان و درون متن بدین صورت ذکر می­شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، صفحه). اگر از نویسنده­ای در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، میان دو اثر تمایز ایجاد می­شود.
  3. معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور باید بلافاصله پس از آن، داخل پرانتز آورده شود.
  4. فهرست منابع: اطلاعات کتابشناختی کامل منابع و مآخذ تحقیق (اعم از فارسی، عربی و لاتین) در انتهای مقاله براساس حروف الفبا و به شیوه زیر آورده میشود:

ـ کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ محقق/ مصحح؛شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر.

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ «عنوان مقاله»؛ نام نشریه؛ شماره نشریه، ماه و سال نشر، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

ـ پایاننامه: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ «عنوان پایاننامه»؛ پایاننامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.

ج) یادآوری

     حق رد، قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.

     حداکثر دو ماه پس از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش به نویسنده با پست الکترونیک اعلام خواهد شد.

     حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای فصلنامه محفوظ بوده، نقل مطالب با ذکر نشانی نشریه بلامانع است.

     مقالات منتشرشده در «تماشاگه راز» لزوماً بیان دیدگاه­های فصلنامه نیست.

     مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.

اصل مقالات دریافتی بازگردانده نمی­شود.

 

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری