• یادداشت‏های استاد مطهری، ج ‏9
/90

یادداشتهای استاد مطهری، ج 9، ص: 12

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

مقدمه

خدا را سپاسگزاریم که توفیق انتشار جلد نهم یادداشتهای استاد مطهری را- که ضمناً جلد دوم از بخش موضوعی این مجموعه میباشد- نصیب ما فرمود. این مجلد شامل جند عنوان کلی است که عبارتند از: سیره نبوی، امامت، امام علی علیه السلام، حضرت فاطمه علیهاالسلام، امام حسن علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، و مهدی موعود علیه السلام ..

یادداشتهای آن متفکر شهید درباره امام حسین علیه السلام قبلًا به صورت جلد دوم کتاب حماسه حسینی منتشر شده است ..

مطالب این کتاب، همچون سایر مجلدات این مجموعه، از نکات و تحلیلهای بدیع فراوان برخوردار است و خصوصاً برای اهل تحقیق سودمند و راهگشاست ..

استقبال خوب از مجموعه یادداشتهای استاد مطهری خصوصاً از سوی محققین و دانش پژوهان، مشوّق ما در پیمودن ادامه این راه مقدس بوده و سختی این کار را بر ما آسان نموده است. از خدای متعال توفیق انتشار مجلدات بعدی این مجموعه و نیز سایر آثار چاپ نشده آن حکیم فرزانه را مسئلت میکنیم ..

9 آبان 1383.

برابر با 15 رمضان 1425


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری