/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 21، ص: 9

[جلد بیست و یکم]

[اسلام و نیازهای زمان (1 و 2)]

مقدمه

بسمه تعالی

جلد بیست و یکم مجموعه آثار استاد شهید آیت اللَّه مطهری (و جلد سوم از بخش فقه و حقوق) مشتمل است بر دو جلد کتاب اسلام و نیازهای زمان و دو سخنرانی استاد در این زمینه. کتاب در سه بخش تنظیم شده است.

بخش اول شامل جلد اول کتاب اسلام و نیازهای زمان است. این کتاب مجموعهای است از یک مقدمه کوتاه به قلم استاد تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» و 26 سخنرانی ایشان تحت همین عنوان در زمستان سال 1345 هجری شمسی و در شبهای ماه مبارک رمضان در مسجد اتفاق تهران.

نوارهای این سخنرانیها در دست نیست و این بخش تنظیم شده متنی است که در همان زمان از نوار استخراج گردیده و در اختیار استاد شهید قرار گرفته است و ایشان چهار جلسه اول آن را ملاحظه نموده و ضمن اصلاحات عبارتی مطالبی بر آن افزودهاند. لذا عناوین سخنرانیها نیز غیر از چهار جلسه اول که از آن متفکر شهید است، از ویراستار میباشد و حتی المقدور سعی شده است که این عناوین از متن سخنرانیها استخراج شود.

بخش دوم را جلد دوم کتاب اسلام و نیازهای زمان تشکیل میدهد که


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری