• مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏18
/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 18، ص: 9

[جلد هجدهم]

مقدمه

بسمه تعالی.

کتاب حاضر جلد هجدهم (و جلد سوم از بخش سیره معصومین علیهم السلام) مجموعه آثار استاد شهید مطهری است و شامل دو بخش است. بخش اول، ادامه سیره ائمه اطهار علیهم السلام است و شامل چند فصل میباشد. برای حسن مطلع، یادداشتی از استاد شهید تحت عنوان «مقایسه روش امام حسین علیه السلام با سایر ائمه علیهم السلام» در ابتدا آورده شده است. فصل اول، بحث کوتاهی است درباره امام زین العابدین علیه السلام که آن متفکر شهید در ادامه سخنرانی «خرافه سیزده» که در تاریخ 13/ 1/ 1349 برابر با 25 محرم 1390 در حسینیه ارشاد انجام شده است، به تناسب زمان ایراد نمودهاند.

فصل دوم را یک سخنرانی تحت عنوان «امام صادق علیه السلام» تشکیل میدهد که در تاریخ 25 شوّال 1381 قمری به مناسبت وفات امام صادق علیه السلام ایراد شده است.

«امام صادق علیه السلام و مسأله خلافت» عنوان بحثی است که استاد شهید طی دو جلسه در سال 1350 شمسی در انجمن اسلامی پزشکان ایراد کردهاند و فصل سوم این بخش را تشکیل میدهد.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری