• توحید
/90

توحید، ص309

- آنطور که در روایات وصف شیطان را شنیدهایم، از ملائکه بوده است و ملَک قاعدتا اراده ندارد، یعنی امکان اینکه گناه بکند ندارد، به همین جهت تکامل هم ندارد. با این وجود، چگونه برای شیطان این امکان پیدا شد که از فرمان خدا تمرّد کند و سجده بر آدم نکند؟

استاد: اینکه فرمودید شیطان از ملائکه بود، برخلاف نصّ قرآن است که میفرماید: کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ «1». من هم در تعبیرات خودم عرض کردم در صف ملائکه بود، نگفتم از ملائکه بود. قرآن میگوید: کانَ مِنَ الْجِنِ و همچنین راجع به شیطان این تعبیر را دارد که از آتش آفریده شده است، در صورتی که راجع به ملائکه چنین حرفی را ندارد.

اما راجع به اینکه فرمودید برای ملائکه امکان کار خوب هست و امکان کار بد نیست، [باید گفت] ملائکه مختلفند؛ بعضی از ملائکه ملائکه مقرّب هستند و به اصطلاح فلسفی آنها را مجرّد میدانند، اینها همینطورند [که شما گفتید.] البته میدانید که ما اینها را باید از منابع نقلی بگیریم و دلیل عقلی و فلسفی ندارد. مثلا حضرت علی علیه السلام میفرمایند ملائکهای هستند که: سُجودٌ لایرْکعونَ وَ رُکوعٌ لاینْتَصِبونَ «2»، اینها از اوّلی که خداوند آنها را آفریده است نمیدانند که غیر از خودشان هم مخلوقی هست یا نیست و به طوری غرق در خداوند هستند که غافلند از ماسوای پروردگار. ولی همه ملائکه این طور نیستند. بعضی از ملائکه را در اخبار و احادیث ملائکه زمینی میگویند؛ موجوداتی هستند نامرئی اما شاید خیلی به انسان شبیهاند، یعنی تکلیف میپذیرند و احیانا تمرّد میکنند (حقیقت اینها بر ما روشن نیست) و لهذا در بعضی اخبار راجع به بعضی از ملائکه دارد که تمرّد کرد و بعد مغضوب واقع شد.

پس درباره ملائکه نمیشود به طور کلی گفت که امکان تمرّد ندارند. حتی در اخبار آمده است که بعضی از ملائکه را از عنصرهای این عالم آفریدهاند.

- آیا اصولا شیطانی وجود دارد؟ یعنی غیر از هوای نفس و شهوت و

______________________________
(1). کهف/ 50.

(2). نهجالبلاغه، خطبه 1.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری