• بیست گفتار
/90

بیست گفتار، ص: 11

بسمهتعالی

 

 

مقدمه چاپ بیستم

 

کتاب بیست گفتار ـ چنان که از نام آن پیداست ـ شامل بیست سخنرانی استاد شهید آیتالله مطهری است که پس از اصلاح و تکمیل متن آن توسط آن متفکر گرانقدر در اواخر حیات مبارک خود، به صورت کتاب منتشر شده است. این سخنرانیها در فاصله سالهای 1335 تا 1341 هجری شمسی برای عموم ایراد شده و شامل نکات دقیق اعتقادی و اجتماعی است. شاید چاپ نه چندان مناسب این کتاب تا به امروز، باعث شده است که قدر آن تا حدودی ناشناخته بماند. با این حال، تعداد چاپ این کتاب نشان میدهد که با اقبال خوبی از سوی ملت شریف ایران و دیگر فارسی زبانان مواجه بوده است.

جهت بالابردن کیفیت چاپ این کتاب، «شورای نظارت» تصمیم به بازبینی آن از نظر علامت گذاری دستوری و اصول مربوط به زیبایی کتاب و غیره نمود و برای اعمال دقت بیشتر، متن کتاب از روی چاپ اول آن که به رؤیت استاد شهید رسیده است مجددآ تایپ و مقابله و برخی اشکالات جزئی رفع گردید؛ و نظر به حجم کتاب، قطع وزیری ـ به جای قطع رقعی ـ برای آن انتخاب شد. لذا


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری