• بیست گفتار
/90

بیست گفتار، ص: 12

این چاپ با مزایای بیشتر و با ظاهری شکیلتر عرضه میگردد. امید است که مورد پسند خوانندگان محترم و شیفتگان آثار آن حکیم شهید واقع شود.

این کتاب شامل نکات و تحلیلهای بدیعی در مسائل اعتقادی و اجتماعی است که برای عارف و عامی سودمند و فرحزاست. همچون سایر آثار استاد، در این کتاب برخی مسائل و معضلات فکری و اجتماعی با بیانی شیوا و روان و غنی توضیح داده و حل مشکل شده است. مطالعه این کتاب را خصوصآ به جوانان عزیز توصیه میکنیم.

نظر به اینکه علاوه بر تیترهای موجود در کتاب، تیترهای دیگری نیز توسط استاد شهید استخراج شده است که در متن کتاب نیامده و این تیترها به همراه برخی تیترهای دسته اول، فهرست کتاب را تشکیل میداد، بهتر آن دیدیم که «فهرست مطالب»  قبلی را «فهرست اجمالی مطالب» و فهرستی که شامل تیترهای موجود در کتاب، همراه با شماره صفحه آنهاست، «فهرست تفصیلی مطالب» بنامیم و به جای مخلوط کردن آنها، هر دو به طور جداگانه آورده شود.

از خدای متعال توفیق بیشتر در نشر آثار آن اسلامشناس گرانقدر و آن فرزانه شهید که امام خمینی (ره) او را حاصل عمر و پاره تن خویش خواند مسئلت میکنیم.

              اسفند  1383

              برابر با محرم  1426

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری