صفحه اصلی >> کتابخانه الکترونیکی استاد شهید مرتضی مطهری >> کتاب

 • 1آزادی معنویاستاد شهید مرتضی....1391/10/26اخلاق85849
 • کتاب «آزادي معنوي» شامل پانزده سخنراني است که غالب آنها در حسينيه ارشاد و بين سال­هاي 1347 تا 1350 ايراد شده است. در اين مجموعه، برخي مفاهيم مانند آزادي معنوي و اجتماعي، عبادت، توبه، هجرت، جهاد و بزرگواري روح توضيح داده شده است. استاد مطهري در انتخاب و تحليل اين مفاهيم، علاوه بر توجه به ابعاد فردي آن­ها به وجوه و آثار اجتماعي اين دسته از مفاهيم ديني نيز توجه داشته است. استاد مطهري در اين اثر به خوبي از توانمندي فلسفي خود براي تبيين مفاهيم... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/08 شابک:978-964-5600-55-4
 • 2آشنایی با قرآن (1)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری42906
 • مجموعه آشنايي با قرآن سلسله مباحث تفسيري استاد شهيد در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي است که عمدتاً در بين سال‌هاي 1350 تا 1357 شمسي انجام شده است. جلد اول اين مجموعه مقدمه و پيش درآمدي بر اين سلسله مباحث محسوب مي‌شود که در آن به مسائلي همچون زبان قرآن، مخاطب‌هاي قرآن، عقل از ديدگاه قرآن و ...پرداخته شده است، در مجلدات بعدي (جمعا 14 جلد) تفسير آياتي از برخي سور قرآن از جمله حمد، بقره، انفال، توبه، نور و تقريباً جزء سي‌ام... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-13-8
 • 3آشنایی با قرآن (10)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری24511
 • جلد دهم آشنايي با قرآن مشتمل بر تفسير سوره‌هاي مزّمّل و مدّثّر و قيامت قرآن کريم است و همچون مجلدات قبلي محصول جلسات تفسير قرآن است که در سال‌هاي قبل از انقلاب در منطقه قلهک تهران با يک جمع عمومي تشکيل مي‌شده است. در پايان چند جلسه اول، به مناسبت تقارن ايام با محرم و صفر درباره حادثه کربلا بحث شده که اين مطالب عينا آورده شده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1388  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-37-4
 • 4آشنایی با قرآن (11)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری32329
 • جلد يازدهم مجموعه آشنايي با قرآن شامل تفسير سوره‌هاي دهر (انسان)، مرسلات، نبأ و نازعات است که جمعا مشتمل بر چهارده جلسه مي‌باشد. ... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-48-0
 • 5آشنایی با قرآن (12)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری28000
 • اين کتاب مشتمل است بر تفسير سوره‌هاي عبس، تکوير، انفطار، مطفّفين، انشقاق، بروج و طارق. سلسله جلسات تفسير قرآن شهيد آيت الله مطهري طي سال‌ها و تا نزديک پيروزي انقلاب اسلامي در منطقه قلهک تهران برقرار بوده است. مطالب اين مجلد نيز همچون مجلدات قبلي از محتوايي غني و بياني رسا برخوردار است و به تناسب آيات، برخي مطالب تاريخي و اجتماعي نيز نقل و بررسي شده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-58-9
 • 6آشنایی با قرآن (13)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری27545
 • اين کتاب شامل تفسير سوره‌هاي اعلي، غاشيه، فجر، بلد، شمس، ليل، ضحي، انشراح و تين توسط شهيد آيت الله مطهري است که در جلسات هفتگي و در جمع عمومي در منطقه قلهک تهران در سال 1356 ايراد شده است. ... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-70-1
 • 7آشنایی با قرآن (14)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری33521
 • جلد چهاردهم آشنايي با قرآن آخرين جلد از مجموعه «آشنايي با قرآن» و شامل تفسير سوره‌هاي علق، قدر، بيّنه، زلزال، عاديات، قارعه، تکاثر، عصر، هُمزه، فيل، کوثر، کافرون، نصر، مسد و توحيد يا اخلاص است. استاد شهيد آيت الله مطهري دو سلسله جلسه تفسير قرآن داشته‌اند، يکي جلساتي که سال‌ها در منطقه قلهک تهران در روزهاي جمعه در منازل برخي افراد متدين برقرار بوده و ايشان پس از رحلت مرحوم حجت الاسلام دکتر محمد ابراهيم آيتي (دوست صميمي آن... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-73-2
 • 8آشنایی با قرآن (2)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری28326
 • اين کتاب تنظيم شده بحث‌هاي شهيد آيت الله مطهري در تفسير سوره حمد و آياتي از سوره بقره است که در جلسات هفتگي موسوم به «جلسه يزدي‌ها» در سال‌هاي 1356 و 1357 در نقاط مختلفي از تهران ايراد شده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-27-5
 • 9آشنایی با قرآن (3)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری27176
 • اين کتاب جلد سوم مجموعه «آشنايي با قرآن» و مشتمل بر تفسير آياتي از سوره‌هاي انفال و توبه توسط متفکر شهيد استاد مرتضي مطهري است که در چهارده جلسه از تاريخ 8/8/49 تا 23/2/50 در شب‌هاي جمعه در مسجد الجواد (ع) تهران و در جمع عمومي ايراد شده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-5600-99-8
 • 10آشنایی با قرآن (4)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری27166
 • کتاب آشنايي با قرآن (4) مشتمل است بر سيزده جلسه تفسير سوره نور توسط استاد شهيد آيت الله مطهري که در سال 1349 شمسي در مسجد الجواد تهران در شب‌هاي جمعه ايراد شده است. اين کتاب نيز همچون ديگر آثار آن متفکر شهيد حاوي مطالبي بديع و جالب توجه و مرتبط با مسائل روز بوده و از بيان روان و شيوا برخوردار است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-5600-71-4
 • 11آشنایی با قرآن (5)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری30958
 • جلد پنجم آشنايي با قرآن مشتمل است بر تفسير بخشي از سوره‌هاي زخرف، دخان، جاثيه، فتح و قمر توسط شهيد آيت الله مطهري در سلسله جلسات هفتگي تفسير که سال‌ها در منطقه قلهک تهران در منازل برخي افراد متدين برقرار بوده است. اين جلسات تاريخ ديريني دارد و ابتدا سخنران آن مرحوم حجت الاسلام دکتر محمدابراهيم آيتي رضوان الله عليه (دوست صميمي استاد شهيد) بوده‌اند و پس از رحلت جانگداز آن مرحوم در يک حادثه رانندگي جلسات مذکور توسط استاد مطهري ادامه يافت و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-5600-62-2
 • 12آشنایی با قرآن (6)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری29515
 • اين کتاب جلد ششم مجموعه آشنايي با قرآن است که شامل تفسير قسمت‌هايي از سوره‌هاي الرحمن، واقعه، حديد، حشر و ممتحنه توسط شهيد آيت الله مطهري مي‌باشد. مجموعه آشنايي با قرآن تنظيم و تدوين شده جلسات هفتگي تفسير آن متفکر شهيد و عالم رباني است که بخش اعظم آنها در منطقه قلهک تهران با حضور عموم مردم برگزار مي‌شده و پس از شهادت آن مجاهد بزرگ و اسلام‌شناس عظيم الشان به تدريج انتشار يافته است. سبک اين جلسات مانند همه سخنراني‌ها  و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-5600-67-7
 • 13آشنایی با قرآن (7)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری24817
 • جلد هفتم آشنايي با قرآن مشتمل است بر تفسير سوره‌هاي صف، جمعه، منافقون و تغابن توسط شهيد آيت الله مطهري، تا حدي که نوارهاي آنها موجود بوده است. در اين کتاب به تناسب آيات، برخي موضوعات اجتماعي سياسي مانند نماز جمعه و مسئله نفاق مورد بحث قرار گرفته است. ... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-11-4
 • 14آشنایی با قرآن (8)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری29328
 • جلد هشتم آشنايي با قرآن مشتمل است بر تفسير سوره‌هاي طلاق، تحريم، ملک و قلم توسط استاد شهيد آيت الله مطهري در جلسات هفتگي در منطقه قلهک تهران که در حدود سال 1351 هجري شمسي ايراد شده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-5600-74-5
 • 15آشنایی با قرآن (9)استاد شهید مرتضی....1391/10/26دیدگاه‌های تفسیری35593
 • جلد نهم آشنايي با قرآن شامل تفسير سوره‌هاي الحاقه، معارج، نوح و جن توسط استاد شهيد آيت الله مطهري است که طي مرداد تا آذر 1355 در سلسله جلسات عمومي تفسير قرآن ايراد شده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/179 شابک:978-964-7299-23-7
 • 16آیندۀ انقلاب اسلامی ایراناستاد شهید مرتضی....1391/10/26انقلاب اسلامی51433
 • اين کتاب شامل مجموعه سخنرانيها و مصاحبه هاي استاد شهيد درباره انقلاب اسلامي ايران است که بخش اعظم آن در فاصله زماني پيروزي انقلاب اسلامي تا شهادت آن عالم رباني ( يعني دو ماه و بيست روز) انجام شده است. بخش عمده اين کتاب قبلاً به صورت کتابهاي پيرامون انقلاب اسلامي و پيرامون جمهوري اسلامي منتشر شده است. در اين کتاب موضوعاتي از قبيل آزادي، دموکراسي، عدالت اجتماعي، استقلال فرهنگي و ولايت فقيه مطرح و به بهترين نحو ممکن تحليل شده است، به طوري که مي توان ادعا... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/4832 شابک:978-964-5600-29-5
 • 17آیینۀ جاماستاد شهید مرتضی....1391/10/26عرفان اسلامی3264
 • اين کتاب حاوي ديوان لسان الغيب حافظ شيرازي، نسخه قزويني، همراه با يادداشتهاي آموزنده و راهگشاي استاد شهيد است که فهم بهتر مضامين اشعار خواجه را براي خواننده اهل دل ممکن مي سازد. همچنين استاد مطهري بيشتر غزليات را از حيث شکل و محتوا مورد بررسي قرار داده، درباره آنها اظهار نظر کلي کرده اند، مانند: عرفاني و عالي، عرفاني و فوق متوسط، ساده و عالي... اين کتاب داراي فهرست موضوعي الفبايي و فهرست آيات قرآن و احاديث نيز مي باشد.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1387  شماره دیویی: 8 فا 1 / 32 شابک:964-5600-58-8
 • 18احیای تفکر اسلامیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های....20673
 • اين کتاب مشتمل بر پنج سخنراني تحت همين عنوان است که در سال 1349 هجري شمسي در حسينيه ارشاد ايراد شده است. سخنراني اول در تاريخ 7/2/1349 به مناسبت يادبود مصلح بزرگ اسلامي، اقبال لاهوري، درباره «اقبال و احياي فکر ديني» برگزار شده و در سخنرانيهاي بعدي درباره اين موضوعات سخن رفته است: تفکر ديروز و امروز مسلمين درباره ميزان تأثير عمل در سعادت انسان، تفکر زنده و تفکر مرده، تفکر اسلامي درباره زهد و ترک دنيا، فلسفه زهد در تفکر اسلامي.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/48 شابک:978-964-7299-20-6
 • 19اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرباستاد شهید مرتضی....1391/10/26شخصیت و حقوق زن32607
 • کتاب «اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب» شامل سلسله مقالاتي است که حدود سال 1353 در مجله «مکتب اسلام» منتشر مي‌شده است. مي‌توان اين کتاب را در رديف آثاري قرار داد که با موضوع خانواده و زن مرتبط است. اگر کتاب نظام حقوق زن در اسلام، نظام حقوقي خانواده و بايسته‌هاي روابط حقوقي زن و مرد را تبيين مي‌کند، کتاب اخلاق جنسي نيز «بخشي» از بايسته‌هاي اخلاقي و رفتاري رابطه زن و مرد را توضيح مي‌دهد. ... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389 شابک:978-964-5600-07-3
 • 20اسلام و نیازهای زمان (1)استاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های فقهی....108449
 • جلد اول اين کتاب مشتمل بر 26 سخنراني است که در زمستان 1345 شمسي و در شبهاي ماه مبارک رمضان در مسجد اتفاق (تهران) و در يک جمع عمومي ايراد شده و به همين جهت بياني ساده و روان دارد. جلد دوم مشتمل بر مباحثي است که در سال 1351 شمسي در انجمن اسلامي پزشکان ايراد شده است. مجموعاً در اين دو جلد، موضوع چگونگي انطباق قوانين اسلامي با شرايط مختلف زماني از راه مکانيسمهايي که در خود اسلام پيش بيني شده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مهم ترين عناوين ارائه شده در اين... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/48 شابک:978-964-5600-75-2
 • 21اسلام و نیازهای زمان (2)استاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های فقهی....31665
 • جلد اول اين کتاب مشتمل بر 26 سخنراني است که در زمستان 1345 شمسي و در شبهاي ماه مبارک رمضان در مسجد اتفاق (تهران) و در يک جمع عمومي ايراد شده و به همين جهت بياني ساده و روان دارد. جلد دوم مشتمل بر مباحثي است که در سال 1351 شمسي در انجمن اسلامي پزشکان ايراد شده است. مجموعاً در اين دو جلد، موضوع چگونگي انطباق قوانين اسلامي با شرايط مختلف زماني از راه مکانيسمهايي که در خود اسلام پيش بيني شده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مهم ترين عناوين ارائه شده در اين... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/48 شابک:978-964-5600-77-6
 • 22اصول فلسفه و روش رئالیسم (1)علامه طباطبایی با....1391/10/26فلسفه22921
 • اين کتاب يک مجموعه پنج جلدي به قلم علامه سيد محمدحسين طباطبايي(ره) است که استاد شهيد در شرح و تبيين مطالب متن، مقدمه ها و پاورقيهايي جامع بر آنها نگاشته اند. در اين مجلدات مجموعاً چهارده مقاله فلسفي مورد بحث قرار گرفته است که برخي از آنها عبارتند از: رئاليسم و ايده آليسم، علم و ادراک، ارزش معلومات، پيدايش کثرت در ادراکات، ادراکات اعتباري، مسائل وجود، الهيات بالمعني الاخص. درباره جلد چهارم اين کتاب ذکر اين نکته لازم است که متن اين جلد (شامل مقالات دهم... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:181/1 شابک:978-964-5600-82-0
 • 23اصول فلسفه و روش رئالیسم (2)علامه طباطبایی با....1391/10/26فلسفه22940
 • اين کتاب يک مجموعه پنج جلدي به قلم علامه سيد محمدحسين طباطبايي(ره) است که استاد شهيد در شرح و تبيين مطالب متن، مقدمه ها و پاورقيهايي جامع بر آنها نگاشته اند. در اين مجلدات مجموعاً چهارده مقاله فلسفي مورد بحث قرار گرفته است که برخي از آنها عبارتند از: رئاليسم و ايده آليسم، علم و ادراک، ارزش معلومات، پيدايش کثرت در ادراکات، ادراکات اعتباري، مسائل وجود، الهيات بالمعني الاخص. درباره جلد چهارم اين کتاب ذکر اين نکته لازم است که متن اين جلد (شامل مقالات دهم... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:181/1 شابک:978-964-5600-83-7
 • 24اصول فلسفه و روش رئالیسم (3)علامه طباطبایی با....1391/10/26فلسفه35011
 • اين کتاب يک مجموعه پنج جلدي به قلم علامه سيد محمدحسين طباطبايي(ره) است که استاد شهيد در شرح و تبيين مطالب متن، مقدمه ها و پاورقيهايي جامع بر آنها نگاشته اند. در اين مجلدات مجموعاً چهارده مقاله فلسفي مورد بحث قرار گرفته است که برخي از آنها عبارتند از: رئاليسم و ايده آليسم، علم و ادراک، ارزش معلومات، پيدايش کثرت در ادراکات، ادراکات اعتباري، مسائل وجود، الهيات بالمعني الاخص. درباره جلد چهارم اين کتاب ذکر اين نکته لازم است که متن اين جلد (شامل مقالات دهم... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:181/1 شابک:978-964-5600-84-4
 • 25اصول فلسفه و روش رئالیسم (4)علامه طباطبایی با....1391/10/26فلسفه17885
 • اين کتاب يک مجموعه پنج جلدي به قلم علامه سيد محمدحسين طباطبايي(ره) است که استاد شهيد در شرح و تبيين مطالب متن، مقدمه ها و پاورقيهايي جامع بر آنها نگاشته اند. در اين مجلدات مجموعاً چهارده مقاله فلسفي مورد بحث قرار گرفته است که برخي از آنها عبارتند از: رئاليسم و ايده آليسم، علم و ادراک، ارزش معلومات، پيدايش کثرت در ادراکات، ادراکات اعتباري، مسائل وجود، الهيات بالمعني الاخص. درباره جلد چهارم اين کتاب ذکر اين نکته لازم است که متن اين جلد (شامل مقالات دهم... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:181/1 شابک:978-964-5600-85-1
 • 26اصول فلسفه و روش رئالیسم (5)علامه طباطبایی با....1391/10/26فلسفه21852
 • اين کتاب يک مجموعه پنج جلدي به قلم علامه سيد محمدحسين طباطبايي(ره) است که استاد شهيد در شرح و تبيين مطالب متن، مقدمه ها و پاورقيهايي جامع بر آنها نگاشته اند. در اين مجلدات مجموعاً چهارده مقاله فلسفي مورد بحث قرار گرفته است که برخي از آنها عبارتند از: رئاليسم و ايده آليسم، علم و ادراک، ارزش معلومات، پيدايش کثرت در ادراکات، ادراکات اعتباري، مسائل وجود، الهيات بالمعني الاخص. درباره جلد چهارم اين کتاب ذکر اين نکته لازم است که متن اين جلد (شامل مقالات دهم... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:181/1 شابک:978-964-5600-86-8
 • 27امامت و رهبریاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی24646
 • مجموعه اي است دربر گيرنده شش سخنراني درباره «امامت» در انجمن اسلامي پزشکان و در زمستان 1349 هجري شمسي. عناوين سخنرانيها به ترتيب عبارتند از: معاني و مراتب امامت، امامت و بيان دين بعد از پيغمبر(ص)، بررسي کلامي مسئله امامت، آيه اليوم يئس و مسئله امامت، امامت در قرآن، امامت از ديدگاه ائمه اطهار عليهم السلام.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/45 شابک:978-964-5600-24-0
 • 28امدادهای غیبی در زندگی بشراستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی35202
 • اين کتاب مشتمل بر چهار گفتار و يک مقاله است. عناوين گفتارها به ترتيب عبارتند از: خورشيد دين هرگز غروب نمي کند، امدادهاي غيبي در زندگي بشر، مديريت و رهبري در اسلام، رشد اسلامي. عنوان مقاله پايان کتاب «در پيرامون محلّل» است که در انتقاد از فيلم «محلّل» (نمايش داده شده در سال 1350 شمسي) به نگارش درآمده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/08 شابک:978-964-5600-52-3
 • 29انسان و سرنوشتاستاد شهید مرتضی....1391/10/26انسان‌شناسی26578
 • موضوع کتاب «انسان و سرنوشت» تبيين ديدگاه اسلامي در مورد «قضا و قدر» است. اين کتاب که نخستين بار در سال 1345 شمسي (1385 قمري)، منتشر شده، ابتدا در «هيأت­هاي مؤتلفه اسلامي» توسط استاد مطهري تدريس مي­شده است. استاد مطهري معتقد بوده که فعالان عرصه مبارزه با رژيم طاغوت بايد از پشتوانه لازم نظري و آشنايي کافي با مفاهيم اسلامي برخوردار باشند. کتاب انسان و سرنوشت را بايد جزئي از طرح کلان پژوهشي در نظر گرفت که استاد آن را با... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/465 شابک:978-964-5600-15-8
 • 30انسان کاملاستاد شهید مرتضی....1391/10/26انسان‌شناسی56168
 • كتاب «انسان كامل» شامل 13 سخنراني استاد مرتضي مطهري در سال 1353 است كه در ايام ماه مبارك رمضان ايراد شده است. موضوع اصلي كتاب، معرفي انسان نمونه و الگوي تربيتي مورد نظر اسلام است كه استاد مطهري از آن به عنوان انسان كامل ياد مي‌كند. اگر چه تعبير انسان كامل بيشتر در كتب عرفاني مورد استفاده قرار گرفته است، اما استاد مطهري در اين مجموعه سخنراني، «آگاهانه» تعريفي متفاوت از اين تعبير ارائه مي‌دهد. استاد در سخنراني اول،... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/83 شابک:978-964-5600-17-2
 • 31بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد....استاد شهید مرتضی....1391/10/26انقلاب اسلامی16594
 • اين کتاب در دو بخش تنظيم شده است. در بخش اول ضمن مروري گذرا بر جنبشهاي اصلاح طلبانه صد ساله اخير، واژه اصلاح در فرهنگ اسلامي و مفهوم درست اصلاح طلبي در اين فرهنگ انسان ساز مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش دوم کتاب، نهضت اسلامي ايران به طور مشخص هدف تحقيق و تتبع قرار گرفته، ماهيت، هدف، رهبري و بالاخره آفات اين نهضت به تفضيل بررسي گرديده است. از جمله آفات نهضت به اين عوامل اشاره شده است: نفود انديشه هاي بيگانه، تجددگرايي افراطي، ناتمام گذاشتن نهضت ،... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/482 شابک:978-964-5600-26-4
 • 32بیست گفتاراستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی40393
 • اين کتاب مجموعه اي است مشتمل بر بيست سخنراني که بين سالهاي 1378 تا 1382 قمري برابر با 1338 تا 1341 شمسي براي عموم ايراد شده و در زمان حيات استاد به چاپ رسيده است. عنوان برخي از اين گفتارها عبارتند از: عدالت از نظر علي (ع) اصل عدل در اسلام، مباني اوليه حقوق از نظر اسلام، فوايد و آثار ايمان، نظر اسلام درباره علم، پرسشهاي ديني، عقل و دل، قرآن و مسئله تفکر.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/08 شابک:978-964-5600-19-6
 • 33پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب....استاد شهید مرتضی....1391/10/26شخصیت و حقوق زن18594
 • اين کتاب مشتمل است بر نقدهاي يکي از فضلا بر کتاب مسئله حجاب و پاسخهاي استاد به آن نقدها. مطالعه اين کتاب علاوه بر اينکه تا حدي روش فقهي استاد را آشکار مي سازد، نشان مي دهد که چگونه استاد شهيد از يک سو با تز استعماري «اسلام منهاي روحانيت» مبارزه مي کند تا آنجا که جان خود را در اين راه فدا مي نمايد و از سوي ديگر با جمود و تحجّر در مي آويزد.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/636 شابک:978-964-5600-49-3
 • 34پانزده گفتاراستاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های....29725
 • اين کتاب مجموعه اي مشتمل بر پانزده سخنراني در زمانها و مکانهاي مختلف، و از سنخ کتابهاي ده گفتار و بيست گفتار که در زمان حيات آن متفکر شهيد منتشر شده اند مي باشد. مطالب اين کتاب بسيار متنوع و جالب توجه و مورد نياز امروز ماست و همچون ساير آثار استاد از اتقان و استقامت رأي برخوردار است. برخي از اهمّ موضوعات طرح شده در اين کتاب عبارتند از: مسئله نفاق، روابط بين الملل اسلامي، لزوم تعظيم شعائر اسلامي، نهضت آزادي بخش اسلام، اسلام و نيازهاي جهان امروز.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/08 شابک:978-964-7299-22-0
 • 35پنج مقالهاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی16294
 • اين کتاب شامل بر پنج مقاله به قلم استاد شهيد است که وجه مشترک آنها نگاه کلي يا خاص به اسلام و قرآن است. عناوين مقالات به ترتيب درج در کتاب عبارتند از: دين و مذهب، احتجاجات قرآن، نقدي بر ترجمه قرآن به قلم مرحوم ابوالقاسم پاينده، نماز، اسلام برتر است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/08 شابک:978-964-7299-49-7
 • 36پیامبر امیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی14682
 • اين کتاب در اصل مقاله اي بوده است به قلم استاد شهيد که در سال 1347 هجري شمسي در کتاب محمد (ص) خاتم پيامبران -  که از سوي مؤسسه حسينيه ارشاد و زير نظر آن شهيد منتشر شد -  به چاپ رسيد و پس از آن در زمان حيات استاد نيز به صورت رساله اي کوچک به زيور طبع آراسته شد. عناوين مباحث طرح شده در اين کتاب عبارتند از: رسول درس ناخوانده، دبيران پيغمبر، جريان حديبيّه، ادعاي عجيب، اتهام مخالفان، در فصل پاياني تحت عنوان «نتيجه» به جمع بندي و نتيجه... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/93 شابک:978-964-5600-38-7
 • 37تعلیم و تربیت در اسلاماستاد شهید مرتضی....1391/10/26تعلیم و تربیت78293
 • کتاب تعليم و تربيت در اسلام، شامل نوزده سخنراني استاد مطهري است که در دو بخش تنظيم شده است. زمان برگزاري سخنراني­ها سال­هاي 1351 و 1352 است. سخنراني­هاي بخش نخست، داراي سيزده سخنراني و در جمع دبيران تعليمات ديني ايراد شده است و بخش دوم کتاب سخنراني­هاي استاد در انجمن اسلامي پزشکان را در بر دارد. توجه استاد مطهري به موضوع تعليم و تربيت در اسلام مبتني بر اين مبناست که اسلام مي­تواند و بلکه بايد نظام تربيتي مستقلي ارائه نمايد. استاد در مقدمه مباحث خود... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/4837 شابک:978-964-5600-46-2
 • 38توحیداستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی33370
 • اين کتاب مجموعه هفده جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامي پزشکان درباره «توحيد» در سالهاي 46 و 47 شمسي است. در بخش اول کتاب، مسئله توحيد به طور کلي طرح شده و اينکه آيا اصولاً راهي براي اثبات وجود خدا وجود دارد يا خير. فصول بعدي کتاب به تبيين راههاي اثبات وجود خدا يعني راه فطرت، راههاي علمي و شبه فلسفي (برهان نظم، راه هدايت موجودات، راه خلقت)­، راههاي عقلاني و فلسفي (برهان محرک اول، برهان سينوي، برهان وجودي) اختصاص داده شده است. در فصل «پاسخ... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/42 شابک:978-964-5600-34-9
 • 39جاذبه و دافعه علی علیه السلاماستاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین95334
 • کتاب «جاذبه و دافعه علي عليه السلام» نخستين بار در زمان حيات استاد مطهري ، سال 1349 منتشر شده است. اين کتاب متن مکتوب و تنظيم يافته چهار جلسه سخنراني است که در حسينيه ارشاد در سال 1346(رمضان 1388هجري قمري) ايراد شده بود. کتاب جاذبه و دافعه استاد مطهري را بايد در رديف مجموعه­اي از آثار ايشان دانست که ذيل عنوان «سيره­ شناسي» قابل طبقه­بندي هستند.  اين اثر حکايتگر توانمندي استاد مطهري در امر تبليغ به ويژه از حيث موضوع­شناسي و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/951 شابک:978-964-5600-09-7
 • 40جهاداستاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های فقهی....19852
 • کتاب جهاد، حاصل چهار سخنراني استاد شهيد آيت­الله مطهري است که در سال 1350 در مسجد الجواد تهران در جمع عمومي و به صورت هفتگي ايراد شده است. آنچنانکه از متن کتاب برمي­آيد، استاد مطهري در چرايي توجه به موضوع جهاد به اين اشکال مطرح شده از سوي مسيحيت توجه داشته است که «اسلام با تجويز جهاد، از خشونت طرفداري کرده است، اما در مقابل، مسيحيت، دين صلح است.» از ديگر شبهات مورد توجه استاد، تصور عدم سازگاري آزادي عقيده با جهاد ابتدايي است. اين اشکال مطرح... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/377 شابک:978-964-5600-48-6
 • 41حجاستاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های....15520
 • اين کتاب گزيده اي از يادداشتهاي استاد درباره حج و مسائل مرتبط با آن مي باشد. در اين کتاب نقش حج در وحدت و تفاهم مسلمانان، فايده و لزوم درس اخلاق براي مسافران حج، کعبه و نقش اجتماعي آن، احرام و فلسفه آن، اسرار حج و مطالب جالب و خواندني ديگر مورد بحث قرار گرفته است. بديهي است که اگر استاد قصد داشتند کتابي مستقل درباره حج بنگارند بسيار کامل تر و غني تر از اين کتاب – که صرفاً گزيده اي از يادداشت هاي ايشان است – مي گرديد. در عين حال مسائل و مباحث... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/357 شابک:978-964-7299-24-4
 • 42حماسه حسینی (1)استاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین150587
 • كتاب حماسه حسيني شامل 25 سخنراني از استاد مطهري است که بين سال­هاي 1347 تا 1352 ايراد شده است. انتشار مكرر اين كتاب از كارآمدي اين اثر در تبيين قيام عاشورا خبر مي­دهد. از نظر اثربخشي نيز بايد گفت كه كتاب حماسه حسيني در رديف ديگر آثاري كه به ابعاد سياسي و اجتماعي حادثه عاشورا پرداخته­اند قرار دارد و در تثبيت نگاه نو به نهضت امام حسين(عليه السلام) نقش عمده داشته است. اين كتاب الهام­بخش اين واقعيت است كه حادثه عاشورا از ظرفيت­هاي فراواني برخوردار است كه... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/9534 شابک:978-964-5600-64-6
 • 43حماسه حسینی (2)استاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین45768
 • كتاب حماسه حسيني شامل 25 سخنراني از استاد مطهري است که بين سال­هاي 1347 تا 1352 ايراد شده است. انتشار مكرر اين كتاب از كارآمدي اين اثر در تبيين قيام عاشورا خبر مي­دهد. از نظر اثربخشي نيز بايد گفت كه كتاب حماسه حسيني در رديف ديگر آثاري كه به ابعاد سياسي و اجتماعي حادثه عاشورا پرداخته­اند قرار دارد و در تثبيت نگاه نو به نهضت امام حسين(عليه السلام) نقش عمده داشته است. اين كتاب الهام­بخش اين واقعيت است كه حادثه عاشورا از ظرفيت­هاي فراواني برخوردار است كه... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/9534 شابک:978-964-5600-72-1
 • 44حکمت‌ها و اندرزها (1)استاد شهید مرتضی....1391/10/26اخلاق21793
 • اين کتاب مجموعه اي است دو جلدي و مشتمل بر مقالاتي از استاد شهيد که در سالهاي 1331 تا 1341 هجري شمسي براي يک برنامه عمومي آشنايي با فرهنگ اسلامي و جهت ايراد به صورت گفتار و خطابه به رشته تحرير در آمده است و بيشتر مطالب آن پيرامون راه و رسم زندگي و دستورات اسلام در اين باب است. کتاب مذکور که بعد از شهادت استاد به چاپ رسيده است، در مقايسه با ساير آثار استاد از يک سو شبيه به کتاب بيست گفتار است و از سوي ديگر به کتاب داستان راستان شباهت دارد. برخي از عناوين... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/61 شابک:978-964-7299-53-4
 • 45حکمت‌ها و اندرزها (2)استاد شهید مرتضی....1391/10/26اخلاق18503
 • اين کتاب مجموعه اي است دو جلدي و مشتمل بر مقالاتي از استاد شهيد که در سالهاي 1331 تا 1341 هجري شمسي براي يک برنامه عمومي آشنايي با فرهنگ اسلامي و جهت ايراد به صورت گفتار و خطابه به رشته تحرير در آمده است و بيشتر مطالب آن پيرامون راه و رسم زندگي و دستورات اسلام در اين باب است. کتاب مذکور که بعد از شهادت استاد به چاپ رسيده است، در مقايسه با ساير آثار استاد از يک سو شبيه به کتاب بيست گفتار است و از سوي ديگر به کتاب داستان راستان شباهت دارد. برخي از عناوين... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/61 شابک:978-964-7299-55-8
 • 46خاتمیتاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی21880
 • اين کتاب مشتمل بر ده جلسه سخنراني تحت عنوان «خاتميت» است که در حدود سال 1347 شمسي در حسينيه ارشاد ايراد شده است. عناوين مباحث طرح شده در اين جلسات به ترتيب عبارتند از: خاتميت در قرآن و حديث، علم و عقل جانشين نبوت تبليغي، فلسفه ختم نبوت تشريعي، تعليمات اسلام و هدفهاي پايان ناپذير، جبر تاريخ و جاويد ماندن اسلام، نقش علما در دين خاتم، صفات علماي جانشين انبياء غير مشرّع، ارکان خاتميت، استعداد پايان ناپذير قرآن و سنت، قابليت پايان ناپذير منابع اسلامي.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/43 شابک:978-964-5600-13-4
 • 47ختم نبوتاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی19359
 • کتاب ختم نبوت، مقاله­اي بوده است که در سال 1347 هجري شمسي برابر با 1387 هجري قمري به مناسبت آغاز پانزدهمين قرن بعثت در ضمن مجموعه مقالات کتاب «محمد(ص) خاتم پيامبران»  از سوي مؤسسه حسينيه ارشاد منتشر شده است. برخي مجموعه سخنراني­ها و برخي نگاشته­هاي استاد را نيز مي­توان يافت که از حيث محتوا به کتاب ختم نبوت نزديک هستند. کتاب «خاتميت»، «اسلام و نيازهاي زمان» و بخشي از کتاب­هاي «نظام حقوق زن در اسلام» و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/43 شابک:978-964-5600-40-0
 • 48خدمات متقابل اسلام و ایراناستاد شهید مرتضی....1391/10/26تاریخ اسلام58688
 • اين کتاب تکميل شده و تفصيل يافته نه جلسه سخنراني است که در ماه محرم و صفر سال 1388 قمري (1346 شمسي) در حسينيه ارشاد ايراد شده است. مطالب بحث شده در اين سخنرانيها مجموعاً سه بخش: اسلام اسلام از نظر مليت ايراني، خدمات اسلام به ايران و خدمات ايران به اسلام تدوين يافته است. در بخش اول به اين پرسش پاسخ داده شده است که آيا هيچ گونه تضاد و تناقضي ميان احساسات مذهبي و احساسات ملي ما ايرانيان وجود ندارد يا اينکه اساساً داراي دو نوع احساس متضاد (مذهبي و ملي) مي... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/91655 شابک:978-964-5600-56-1
 • 49داستان راستان (1)استاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین25956
 • اين مجموعه دو جلدي شامل 125 داستان برگرفته از کتب حديث و نيز کتب رجال و تراجم و تواريخ و سير است. قهرمان داستانها غالباً پيشوايان بزرگ دين و يا شخصيتهاي بزگوار علمي و فقهي مي باشند. اين داستانها علاوه بر آنکه عملاً مي تواند راهنماي اخلاقي و اجتماعي سودمندي باشد، معرّف روح تعليمات اسلامي نيز هست و خواننده از اين رهگذر با حقيقت و روح تعليمات اسلامي آشنا مي شود.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/68 شابک:978-964-5600-88-2
 • 50داستان راستان (2)استاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین41592
 • اين مجموعه دو جلدي شامل 125 داستان برگرفته از کتب حديث و نيز کتب رجال و تراجم و تواريخ و سير است. قهرمان داستانها غالباً پيشوايان بزرگ دين و يا شخصيتهاي بزگوار علمي و فقهي مي باشند. اين داستانها علاوه بر آنکه عملاً مي تواند راهنماي اخلاقي و اجتماعي سودمندي باشد، معرّف روح تعليمات اسلامي نيز هست و خواننده از اين رهگذر با حقيقت و روح تعليمات اسلامي آشنا مي شود.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/68 شابک:978-964-5600-93-6
 • 51درس‌های اسفار (1)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه24669
 • اين کتاب مجموعه درسهاي کتاب اسفار ملاصدرا توسط استاد شهيد آيت الله مطهري در حوزه علميه قم در سالهاي 1356 و 1357 مي باشد که بعد از شهادت ايشان تنظيم و چاپ شده است. استاد شهيد در اين درسها قسمتي از مبحث «قوه و فعل» کتاب اسفار را تدريس نموده اند و علت انتخاب اين مبحث، مطرح بودن برخي انديشه هاي مارکسيستي در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است. اين کتاب از يک سو غناي فلسفه اسلامي را نمايان مي کند و از سوي ديگر دقت نظر و تسلط آن استاد شهيد را... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-7299-34-3
 • 52درس‌های اسفار (2)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه23228
 • اين کتاب مجموعه درسهاي کتاب اسفار ملاصدرا توسط استاد شهيد آيت الله مطهري در حوزه علميه قم در سالهاي 1356 و 1357 مي باشد که بعد از شهادت ايشان تنظيم و چاپ شده است. استاد شهيد در اين درسها قسمتي از مبحث «قوه و فعل» کتاب اسفار را تدريس نموده اند و علت انتخاب اين مبحث، مطرح بودن برخي انديشه هاي مارکسيستي در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است. اين کتاب از يک سو غناي فلسفه اسلامي را نمايان مي کند و از سوي ديگر دقت نظر و تسلط آن استاد شهيد را... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-7299-43-5
 • 53درس‌های اسفار (3)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه24517
 • اين کتاب مجموعه درسهاي کتاب اسفار ملاصدرا توسط استاد شهيد آيت الله مطهري در حوزه علميه قم در سالهاي 1356 و 1357 مي باشد که بعد از شهادت ايشان تنظيم و چاپ شده است. استاد شهيد در اين درسها قسمتي از مبحث «قوه و فعل» کتاب اسفار را تدريس نموده اند و علت انتخاب اين مبحث، مطرح بودن برخي انديشه هاي مارکسيستي در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است. اين کتاب از يک سو غناي فلسفه اسلامي را نمايان مي کند و از سوي ديگر دقت نظر و تسلط آن استاد شهيد را... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-7299-50-3
 • 54درس‌های اسفار (4)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه33246
 • اين کتاب مجموعه درسهاي کتاب اسفار ملاصدرا توسط استاد شهيد آيت الله مطهري در حوزه علميه قم در سالهاي 1356 و 1357 مي باشد که بعد از شهادت ايشان تنظيم و چاپ شده است. استاد شهيد در اين درسها قسمتي از مبحث «قوه و فعل» کتاب اسفار را تدريس نموده اند و علت انتخاب اين مبحث، مطرح بودن برخي انديشه هاي مارکسيستي در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است. اين کتاب از يک سو غناي فلسفه اسلامي را نمايان مي کند و از سوي ديگر دقت نظر و تسلط آن استاد شهيد را... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-7299-65-7
 • 55درس‌های اسفار (5)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه33653
 • اين کتاب مجموعه درسهاي کتاب اسفار ملاصدرا توسط استاد شهيد آيت الله مطهري در حوزه علميه قم در سالهاي 1356 و 1357 مي باشد که بعد از شهادت ايشان تنظيم و چاپ شده است. استاد شهيد در اين درسها قسمتي از مبحث «قوه و فعل» کتاب اسفار را تدريس نموده اند و علت انتخاب اين مبحث، مطرح بودن برخي انديشه هاي مارکسيستي در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است. اين کتاب از يک سو غناي فلسفه اسلامي را نمايان مي کند و از سوي ديگر دقت نظر و تسلط آن استاد شهيد را... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-7299-67-1
 • 56درس‌های اسفار (6)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه34366
 • اين کتاب مجموعه درسهاي کتاب اسفار ملاصدرا توسط استاد شهيد آيت الله مطهري در حوزه علميه قم در سالهاي 1356 و 1357 مي باشد که بعد از شهادت ايشان تنظيم و چاپ شده است. استاد شهيد در اين درسها قسمتي از مبحث «قوه و فعل» کتاب اسفار را تدريس نموده اند و علت انتخاب اين مبحث، مطرح بودن برخي انديشه هاي مارکسيستي در ارتباط با مسئله حرکت در آن دوره بوده است. اين کتاب از يک سو غناي فلسفه اسلامي را نمايان مي کند و از سوي ديگر دقت نظر و تسلط آن استاد شهيد را... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-7299-68-8
 • 57ده گفتاراستاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های....51429
 • كتاب ده گفتار شامل نه سخنراني و يك مقاله است كه اولين بار در زمان حيات استاد مطهري، سال 1356 منتشر شده است. فرايند شکل­گيري اثر به قلم استاد در مقدمه کتاب که توسط استاد نگاشته شده، درباره چگونگي گردآوري مطالب آن آمده است: « آنچه در اين کتاب ملاحظه مي­شود، مجموعاً ده سخنراني يا مقاله است که در طول سالهاي 1339 و 1341 هجري شمسي ايراد شده و يا نگارش يافته است. از گفتار اول تا گفتار هفتم سخنراني­هايي است که در فاصله مهرماه 1339 تا مهرماه 1341 در... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:۲۹۷/۰۸ شابک:978-964-5600-12-7
 • 58زن و مسایل قضایی و سیاسیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26شخصیت و حقوق زن17566
 • كتاب «زن و مسائل قضايي و سياسي» شش سخنراني استاد مطهري را در بر دارد كه در اواخر سال 1345 و اوايل 1346 هجري شمسي در انجمن اسلامي پزشكان ايراد شده است. استاد مطهري در اين سخنراني­ها برخي موضوعات قضايي و سياسي شامل شهادت، قضاوت، افتاء، اشتغال زن خارج از خانه و برخي موارد از حضور زن در سياست را مورد بحث و بررسي قرار داده است. اين اثر در سه بخش تنظيم شده است. بخش اول با عنوان زن و شهادت، دو سخنراني را شامل مي­شود. در زمينه اداي شهادت در برخي... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1391 شابک:978-964-7299-81-7
 • 59سیری در سیرۀ ائمۀ اطهاراستاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین35514
 • اين کتاب مشتمل بر يک مقدمه و هشت فصل است و موضوع همه آنها در اطراف سيره ائمه اطهار عليهم السلام – خصوصاً از نظر چگونگي برخورد با مسئله خلافت و حکومت – مي باشد. عنوان فصول مختلف عبارت است از: مشکلات علي (ع)، صلح امام حسن (ع)، سخني پيرامون امام زين العابدين (ع)، امام صادق(ع) و مسئله خلافت، موجبات شهادت امام موسي کاظم (ع)، مسئله ولايت عهدي امام رضا (ع)، سخني درباره امام حسن عسکري(ع)، عدل کلي، مهدي موعود.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/95 شابک:978-964-5600-05-9
 • 60سیری در سیرۀ نبویاستاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین40386
 • مقدمه بخش اصلي کتاب «سيري در سيره نبوي» شامل هشت سخنراني است که در ايام فاطميه سال 1396 هجري قمري مطابق با فروردين 1354 هجري شمسي در مسجد جامع بازار تهران ايراد شده است. آنگونه که از مقدمه اثر برداشت مي­شود، بحث «سيره نبوي» بخشي از مباحث استاد در زمينه «منابع شناخت از نظر اسلام» بوده است. استاد مطهري در مباحث سيره نبوي، رويکردي تازه در نحوه مواجهه با معصومين(ع) بنا نهاده است که بعدها ديگر محققين در اين زمينه از... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/93 شابک:978-964-5600-04-2
 • 61سیری در نهج‌البلاغهاستاد شهید مرتضی....1391/10/26سیرۀ معصومین53036
 • مستندات آثار استاد مطهري نشان مي­دهد که ايشان در مباحث خود، فراوان به نهج­البلاغه توجه داشتند. بنابراين براي جستجوي آراي استاد در مورد نهج­البلاغه و شرح بيانات اميرالمؤمنين(عليه السلام) نبايد تنها به کتاب «سيري در نهج­البلاغه» اکتفا نمود. مطالب کتاب سيري در نهج­البلاغه، به تصريح استاد در مقدمه اثر، مجموع مقالات متسلسلي است که در سال­هاي 51-52 در مجله «مکتب اسلام»، منتشر شده است، به اضافه متن پياده شده پنج جلسه سخنراني استاد با... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/9515 شابک:978-964-5600-20-2
 • 62شرح منظومه استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه42181
 • ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-5600-23-3
 • 63شش مقالهاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی24550
 • اين کتاب – چنانکه از نامش پيداست – مشتمل بر شش مقاله است که در موضوعات مختلف مي باشد. سه مقاله اول يعني «ختم نبوت»، «پيامبر امّي» و «ولاءها و ولايتها» به طور مجزا نيز منتشر شده اند و قبلاً در کتاب محمد(ص) خاتم پيامبران – که به کوشش استاد شهيد به مناسبت آغاز پانزدهمين قرن بعثت در سال 1387 هجري قمري برابر با 1347 هجري شمسي از طرف مؤسسه حسينيه ارشاد منتشر شد – به چاپ رسيده است. مقاله... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/08 شابک:978-964-7299-21-3
 • 64عدل الهیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی45649
 • کتاب «عدل الهي» از مهم­ترين آثار استاد مطهري در زمينه کلام جديد است که در زمان حيات استاد منتشر شده است. استاد در زمينه سابقه تأليف اين اثر در مقدمه کتاب مي­نويسد: «مطالب اين كتاب تدوين يافته و تفصيل داده شده چند سخنرانى است كه در مؤسسه اسلامى حسينيه ارشاد ايراد شده است. البته آنچه به صورت سخنرانى ايراد مى‏شود- لااقل سخنرانيهاى من اينچنين است- قابل چاپ شدن نيست مگر اينكه از نو دستكارى شود. به علاوه وقتى كه بنا است چاپ شود... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/42 شابک:978-964-5600-21-9
 • 65عرفان حافظاستاد شهید مرتضی....1391/10/26عرفان اسلامی17100
 • اين کتاب مجموعه اي است مشتمل بر پنج جلسه کنفرانس در همين موضوع که در حدود سال 1350 هجري شمسي در دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران ايراد شده است. اين کتاب همچون ديگر آثار استاد نشان دهنده دقت و نکته سنجي ايشان در امر تحقيق است و به سبب موضوعش از حال و هواي لطيف عرفاني برخوردار مي باشد که بيانگر بعد عرفاني شخصيت استاد نيز هست.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:۸‮فا‬۱/۳۲ شابک:978-964-5600-54-7
 • 66علل گرایش به مادیگری استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی22029
 • آنچه در اين کتاب آمده در حقيقت نقد و بررسي گوشه اي از تاريخ عقايد و انديشه هاي بشري است. موضوع اصلي بحث اين کتاب، يعني اثبات يا انکار خدا، قطعاً حساس ترين و شورانگيزترين موضوعي است که از فجر تاريخ تاکنون انديشه ها را به خود مشغول داشته است. استاد شهيد در اين کتاب به طرح علل و عوامل گرايش به ماديگري مي پردازند و مشخصاً از اين عوامل به عنوان مهمترين آنها نام مي برند: نارسايي مفاهيم ديني کليسا، نارسايي مفاهيم فلسفي غرب، نارسايي مفاهيم اجتماعي و سياسي، نقص... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/4814 شابک:978-964-5600-36-3
 • 67فطرت استاد شهید مرتضی....1391/10/26انسان‌شناسی28191
 • «فطرت» عنوان بحثهايي است که در سالهاي 1355 و 1356 شمسي در تهران و در جمع معلمان و دبيران مدرسه نيکان طي ده جلسه ايراد شده و ظاهراً به دليل برخورد با نهضت اسلامي و افزايش مشاغل اجتماعي استاد شهيد متوقف گرديده است. استاد ابتدا معناي «فطرت» و تفاوت آن را با «غريزه» و «طبيعت» روشن مي سازند. سپس نظريات گوناگون مطرح در خصوص چگونگي معلومات فطري را طرح کرده، نظر قرآن را با ذکر آياتي چند از کلام وحي ارائه مي... ادامه مطلب

  ناشر: صدرا
 • 68فلسفۀ اخلاقاستاد شهید مرتضی....1391/10/26اخلاق27302
 • اين کتاب مشتمل بر سيزده جلسه سخنراني پيرامون «فلسفه اخلاق» و داراي دو بخش است. بخش اول که قسمت اعظم کتاب را تشکيل مي دهد متشکل از ده سخنراني استاد در سال 1351 شمسي و در ماه مبارک محرم در مسجد ارک تهران مي باشد. در اين بخش علاوه بر فلسفه اخلاق، درباره اخلاق اسلامي نيز بحث شده است. بخش دوم متشکل از سه سخنراني تحت عناوين «اخلاق کمونيستي»، « مسئله خودي در اخلاق» و «معيار فعل اخلاقي» است که در زمانها و مکانهاي... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/61 شابک:978-964-5600-08-0
 • 69فلسفۀ تاریخ (1)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفۀ تاریخ21873
 • اين کتاب يک مجموعه چهار جلدي است و در اصل، درسهاي استاد شهيد پيرامون «فلسفه تاريخ» بوده است که در سالهاي 1355 و 1357 (تا زمان آغاز انقلاب اسلامي) در جمع برخي از شاگردان دانشگاهي استاد و در منزل ايشان ايراد مي شده است. روش درس به اين صورت بوده است که کتابي در موضوع مذکور معرفي مي شده و دانشجويان به ترتيب روي فصول مختلف آن کتاب کنفرانس مي داده اند و استاد شهيد در ضمن کنفرانس افراد و يا پس از آن، مطالبي را بيان مي کرده اند. از جمله کتابهايي که... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390 شابک:978-964-5600-76-9
 • 70فلسفۀ تاریخ (2)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفۀ تاریخ4611
 • اين کتاب يک مجموعه چهار جلدي است و در اصل، درسهاي استاد شهيد پيرامون «فلسفه تاريخ» بوده است که در سالهاي 1355 و 1357 (تا زمان آغاز انقلاب اسلامي) در جمع برخي از شاگردان دانشگاهي استاد و در منزل ايشان ايراد مي شده است. روش درس به اين صورت بوده است که کتابي در موضوع مذکور معرفي مي شده و دانشجويان به ترتيب روي فصول مختلف آن کتاب کنفرانس مي داده اند و استاد شهيد در ضمن کنفرانس افراد و يا پس از آن، مطالبي را بيان مي کرده اند. از جمله کتابهايي که... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390 شابک:978-964-7299-02-2
 • 71فلسفۀ تاریخ (3)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفۀ تاریخ23618
 • اين کتاب يک مجموعه چهار جلدي است و در اصل، درسهاي استاد شهيد پيرامون «فلسفه تاريخ» بوده است که در سالهاي 1355 و 1357 (تا زمان آغاز انقلاب اسلامي) در جمع برخي از شاگردان دانشگاهي استاد و در منزل ايشان ايراد مي شده است. روش درس به اين صورت بوده است که کتابي در موضوع مذکور معرفي مي شده و دانشجويان به ترتيب روي فصول مختلف آن کتاب کنفرانس مي داده اند و استاد شهيد در ضمن کنفرانس افراد و يا پس از آن، مطالبي را بيان مي کرده اند. از جمله کتابهايي که... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390 شابک:978-964-7299-32-9
 • 72فلسفۀ تاریخ (4)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفۀ تاریخ24256
 • اين کتاب يک مجموعه چهار جلدي است و در اصل، درسهاي استاد شهيد پيرامون «فلسفه تاريخ» بوده است که در سالهاي 1355 و 1357 (تا زمان آغاز انقلاب اسلامي) در جمع برخي از شاگردان دانشگاهي استاد و در منزل ايشان ايراد مي شده است. روش درس به اين صورت بوده است که کتابي در موضوع مذکور معرفي مي شده و دانشجويان به ترتيب روي فصول مختلف آن کتاب کنفرانس مي داده اند و استاد شهيد در ضمن کنفرانس افراد و يا پس از آن، مطالبي را بيان مي کرده اند. از جمله کتابهايي که... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390 شابک:978-964-7299-40-4
 • 73قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفۀ تاریخاستاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفۀ تاریخ16376
 • اين کتاب حاوي دو بخش مجزّا از يکديگر است. بخش اول يعني «قيام و انقلاب مهدي(ع) از ديدگاه فلسفه تاريخ» ابتدا به صورت مقاله اي کوتاه و مختصر در يک نشريه ديني در تهران منتشر شد و سپس با افزوده شدن مطالبي بر آن، به شکل کتاب درآمد. در اين بخش مسئله مهدويت يا انديشه پيروزي نهايي حق بر باطل در گستره تاريخ از ديدگاه قرآن در مقايسه با تئوريهايي که تاريخ را تحليل مادي کرده اند، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. بخش دوم کتاب که عنوان «شهيد»... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:462/297 شابک:978-964-5600-27-1
 • 74گفت‌وگوی چهارجانبهاستاد شهید مرتضی....1391/10/26انقلاب اسلامی11009
 • اين کتاب، متن سخنان استاد شهيد آيت الله مطهري، آيت الله خامنه اي (رهبر گرانقدر انقلاب اسلامي)، استاد فخرالدين حجازي و دکتر علي شريعتي در مجلس است که در حدود سال 1355 هجري شمسي در تهران در يک منزل شخصي برگزار شده است. مطالبي که در اين محفل مطرح شده به خوبي فضاي فکري و فرهنگي جامعه خصوصاً دانشجويان و روشنفکران آن زمان يعني سالهاي نزديک به انقلاب اسلامي را نشان مي دهد و خواننده را به 26 سال قبل باز مي گرداند و در آن فضا قرار مي دهد. اين سخنان ضمن اينکه... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/08 شابک:978-964-7299-33-6
 • 75گفتارهایی در اخلاق اسلامیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26اخلاق22401
 • ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/48 شابک:978-964-7299-77-0
 • 76مسئلۀ حجاباستاد شهید مرتضی....1391/10/26شخصیت و حقوق زن42779
 • اين کتاب در واقع حاصل سلسله بحثها و درسهايي بوده که توسط استاد شهيد در جلسات انجمن اسلامي پزشکان القاء شده و متضمن پنج بخش است. در بخش اول تاريخچه حجاب در قوم يهود، ايران باستان، جاهليت عرب و هند مورد بررسي واقع شده است. در بخش دوم علت پيدا شدن حجاب در ميان اقوام و ملل گوناگون و نظريات متنوع در اين باب (رياضت و رهبانيت، عدم امنيت، استثمار زن، حسادت مرد و ...) طرح و نقد شده است. بخش سوم به تبيين فلسفه پوشش در اسلام از ابعاد و جوانب مختلف اختصاص يافته... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1387  شماره دیویی:۲۹۷/۶۳۶ شابک: ‏‫‬‮‭978-964-5600-10-3‬
 • 77مسئلۀ ربا و بانک به ضمیمۀ مسئلۀ بیمهاستاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های فقهی....16659
 • اين کتاب مباحثي است پيرامون ربا، بانک و بيمه و شامل دو بخش مي باشد. بخش اول بحثهايي است تحت عنوان «مسئله ربا و بانک» که در سال 1354 در سلسله جلساتي که در انجمن اسلامي پزشکان برپا بوده ايراد شده است. در آن جلسات، قبل از استاد شهيد، به ترتيب آقايان مهندس اکبر طاهري، مهندس بازرگان و شهيد دکتر بهشتي در اين باره سخن گفته اند. به همين جهت استاد شهيد ضمن بيانات خود، اشاراتي نيز به سخنان افراد مذکور دارند. بخش دوم شامل مباحثي است درباره بيمه که در... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/372 شابک:978-964-5600-11-0
 • 78مسئلۀ شناختاستاد شهید مرتضی....1391/10/26معرفت‌شناسی21623
 • موضوع «شناخت» از جمله موضوعهاي اساسي در مکاتب فلسفي جهان به شمار مي آيد. استاد شهيد نيز با توجه به اهميت اين موضوع و نقشي که مي تواند در تبيين معارف اسلامي داشته باشد، طرح و بررسي آن را بويژه در ميان نسل جوان و قشر تحصيل کرده که تشنه آموختن است امري لازم مي دانستند. اين کتاب مجموعه اي است مشتمل بر ده جلسه سخنراني آن متفکر شهيد که در محرم سال 1397 قمري برابر با سال 1356 شمسي – زماني که ايشان ممنوع المنبر بوده اند – در کانون توحيد... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-5600-47-9
 • 79معاداستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی21806
 • اين کتاب مجموعه اي است مشتمل بر ده جلسه بحث و انتقاد پيرامون مسئله «معاد» در انجمن اسلامي پزشکان که تاريخ آن به سال 1350 هجري شمسي باز مي گردد. در اين جلسات، علاوه بر نظريات مشهور درباره معاد، نظريه جديدي که از ناحيه برخي روشنفکران مسلمان ابراز شده و در واقع معاد را به «تجديد حيات مادي دنيا به شکل ديگر» تفسير کرده اند نيز به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با اظهارات پايه گذار اين نظريه، گاهي بحث حالت مناظره به خود گرفته و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/44 شابک:978-964-5600-25-7
 • 80مقالات فلسفیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه25009
 • اين کتاب مجموعه اي است مشتمل بر تعدادي مقاله فلسفي. تاريخ نگارش اين مقالات بعيد است و به حدود پانزده تا بيست سال قبل از شهادت استاد بر مي گردد. مگر مقاله «اصل تضاد» که به سالهاي آخر حيات مبارک ايشان مربوط مي شود. غير از مقالات «اصالت روح»، «قرآن و مسئله اي از حيات»، «توحيد و تکامل» و «پرسشهاي فلسفي ابوريحان از بوعلي» بقيه مقالات پس از شهادت استاد منتشر شده و از مقالات اخير مقاله «اصل... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-5600-22-6
 • 81مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (1):....استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی42526
 • اين کتاب يکي از کتاب هاي مجموعه «مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي» است. مجموعه شش جلدي مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي آخرين اثر نگارشي استاد شهيد به شمار مي آيد. انگيزه ايشان از نگارش اين مجموعه، بيشتر رفع شبهات و نماياندن انحرافات فکري در زمينه اصول دين بوده است. اين مجموعه در واقع يک دوره اصول عقايد است ( غير از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبري بحث شده است) و از سبکي بديع و بياني شيوا برخوردار است و براي آنکه کتاب درسي قرار گيرد مناسب... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/01 
 • 82مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (2):....استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی60045
 • اين کتاب يکي از کتاب هاي مجموعه «مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي» است. مجموعه شش جلدي مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي آخرين اثر نگارشي استاد شهيد به شمار مي آيد. انگيزه ايشان از نگارش اين مجموعه، بيشتر رفع شبهات و نماياندن انحرافات فکري در زمينه اصول دين بوده است. اين مجموعه در واقع يک دوره اصول عقايد است ( غير از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبري بحث شده است) و از سبکي بديع و بياني شيوا برخوردار است و براي آنکه کتاب درسي قرار گيرد مناسب... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/01 
 • 83مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (3):....استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی20622
 • بحث «هدايت عامّه» حسن مطلع اين کتاب را تشکيل مي دهد. اختصاصات پيامبران (اعجاز، عصمت، خلوص نيّت...)، نقش تاريخي پيامبران و هدف نبوتها و بعثتها از ديگر مباحث روشنگر اين کتاب است. در بخش ديگري از اين کتاب، قرآن به عنوان معجزه ختميه و جنبه هاي اعجاز آن مورد دقت و بررسي قرار گرفته است. مشخصات شناخت شناسي، جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي و نيز سيره پيامبر اسلام و صفات ممتاز آن حضرت در ابعاد گوناگون حيات فردي و اجتماعي، پايان بخش اين کتاب است. اين... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/43 شابک:978-964-5600-78-3
 • 84مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (4):....استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی17805
 • اين کتاب يکي از کتاب هاي مجموعه «مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي» است. مجموعه شش جلدي مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي آخرين اثر نگارشي استاد شهيد به شمار مي آيد. انگيزه ايشان از نگارش اين مجموعه، بيشتر رفع شبهات و نماياندن انحرافات فکري در زمينه اصول دين بوده است. اين مجموعه در واقع يک دوره اصول عقايد است ( غير از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبري بحث شده است) و از سبکي بديع و بياني شيوا برخوردار است و براي آنکه کتاب درسي قرار گيرد مناسب... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/01 شابک:978-964-5600-95-0
 • 85مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (5):....استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی20327
 • اين کتاب يکي از کتاب هاي مجموعه «مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي» است. مجموعه شش جلدي مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي آخرين اثر نگارشي استاد شهيد به شمار مي آيد. انگيزه ايشان از نگارش اين مجموعه، بيشتر رفع شبهات و نماياندن انحرافات فکري در زمينه اصول دين بوده است. اين مجموعه در واقع يک دوره اصول عقايد است ( غير از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبري بحث شده است) و از سبکي بديع و بياني شيوا برخوردار است و براي آنکه کتاب درسي قرار گيرد مناسب... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/01 شابک:978-964-5600-16-5
 • 86مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (6):....استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی15241
 • اين کتاب يکي از کتاب هاي مجموعه «مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي» است. مجموعه شش جلدي مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي آخرين اثر نگارشي استاد شهيد به شمار مي آيد. انگيزه ايشان از نگارش اين مجموعه، بيشتر رفع شبهات و نماياندن انحرافات فکري در زمينه اصول دين بوده است. اين مجموعه در واقع يک دوره اصول عقايد است ( غير از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبري بحث شده است) و از سبکي بديع و بياني شيوا برخوردار است و براي آنکه کتاب درسي قرار گيرد مناسب... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/01 
 • 87نامۀ تاریخی استاد مطهری به امام خمینیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26انقلاب اسلامی1429
 • بخش اعظم اين رساله کوچک را نامه تاريخي استاد مطهري به امام خميني(ره) تشکيل مي دهد که در سال 1356 هجري شمسي به نگارش درآمده است. اين نامه وضع فرهنگي و سياسي نهضت اسلامي را در سالهاي آخر خود به خوبي تصوير مي کند، وضعيت گروهها و برخي شخصيتهاي اسلامي را از نظر خلوص يا انحراف ايدئولوژيک آشکار مي سازد و خطر نفوذ انديشه هاي بيگانه را حتي در انقلابيون موجّه گوشزد مي نمايد. نمونه اي از نامه هاي امام خميني(ره) به استاد مطهري، همچنين پيامها و بيانات امام خميني به... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:955/083 شابک:978-964-7299-08-4
 • 88نبرد حق و باطل (به ضمیمۀ تکامل....استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفۀ تاریخ14345
 • اين کتاب مشتمل بر دو بخش است. بخش اول با عنوان «نبرد حق و باطل» تلفيق شده پنج گفتار است که دو گفتار آن در سال 1356 در يک مدرسه ديني واقع در دماوند ايراد شده و سه گفتار ديگر، قسمتي از بحثهاي آن متفکر شهيد تحت عنوان «فلسفه تاريخ» مي باشد که در همان سالها در منزل ايشان تدريس مي شد. بخش دوم، تنظيم شده دو سخنراني تحت عنوان «تکامل اجتماعي انسان در تاريخ» است که در حدود سال 1350 در دانشگاه شيراز ايراد شده است.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/159 شابک:978-964-7299-19-0
 • 89نبوت استاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی22296
 • اين کتاب مجموعه اي است مشمتل بر چهارده جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامي پزشکان که در سال 1348 هجري شمسي ايراد شده است. سبک بحث يک سبک ابتکاري است و در قالب خاص مثلأ قالب متکلمين يا فلاسفه جاي نمي گيرد، بلکه استاد با توجه به احاطه خود بر نظرات متکلمين و فلاسفه در اين باب و با توجه به برخي علوم انساني جديد مانند روان شناسي و با عنايت به شبهاتي که در اين باب هست، يک طريق مخصوص را طي کرده اند و البته سوالاتي که در پايان جلسات مطرح شده است در تعيين خط سير بحث... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/43 شابک:978-964-5600-35-6
 • 90نظام حقوق زن در اسلاماستاد شهید مرتضی....1391/10/26شخصیت و حقوق زن42990
 • کتاب نظام حقوق زن مجموعه مقالاتي است که به تناوب در مجله زن روز در سال­هاي 45-46 با عنوان «زن در حقوق اسلامي» منتشر شده است. اين مجموعه مقالات، نخستين بار در سال 1353 شمسي در قالب کتابي مستقل با مقدمه و پيشگفتار استاد مطهري منتشر شده است. استاد در مورد زمينه و انگيزه نگارش مقالات در مقدمه توضيحاتي داده است که در ادامه خواهد آمد: «در سال 45 تب تعويض قوانين مدنى در مورد حقوق خانوادگى، در سطح مجلات خصوصاً مجلات زنانه سخت بالا گرفت و نظر... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/4831 شابک:978-964-5600-28-8
 • 91نظری به نظام اقتصادی اسلام استاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های اقتصادی31622
 • اين کتاب مشتمل بر يک ديباچه و هشت بخش است. ديباچه از دو قسمت تشکيل شده: مقاله اي تحت عنوان «نظري به اقتصاد اسلامي» و بحثي درباره «اقتصاد سالم». بخش اول اين کتاب در تعريف اقتصاد و مفاهيم اقتصادي است. در بخش دوم درباره «مالکيت از نظر فلسفي» سخن رفته. بخشهاي سوم و چهارم را بحث درباره «ارزش» و «ارزش اضافي» تشکيل مي دهد. در بخش پنجم، سرمايه داري و سوسياليسم از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار گرفته... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:297/4833 شابک:978-964-5600-50-9
 • 92نقدی بر مارکسیسماستاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفۀ تاریخ35039
 • اين کتاب فراهم آمده از حدود چهل و پنج جلسه بحث درباره فلسفه مارکسيسم است که در سالهاي 1355 و 1356 هجري شمسي در شهر مقدس قم و در يک جمع خصوص از طلاب ايراد شده است. اين بحثها شامل دو قسمت است: قسمت اول ، سيري است در فلسفه مارکسيسم که بر اساس کتاب مارکس و مارکسيسم (نوشته آندره پي يتر، ترجمه شجاع الدين ضيائيان، از انتشارات دانشگاه تهران) انجام شده است. در اين قسمت نقد و بررسي فلسفه مارکسيسم مورد نظر نبوده بلکه تنها آشنا شدن با ديدگاههاي فلسفه مارکسيسم مورد... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1389  شماره دیویی:320/5315 شابک:978-964-5600-59-2
 • 93هدف زندگیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی20592
 • ناشر: صدراسال نشر:1391  شماره دیویی:297/466 شابک:978-964-7299-79-4
 • 94ولاءها و ولایت‌هااستاد شهید مرتضی....1391/10/26کلام و عقاید اسلامی19379
 • اين کتاب در اصل مقاله بوده است به قلم استاد شهيد که در سال 1347 هجري شمسي در کتاب محمد (ص) خاتم پيامبران – که از سوي مؤسسه حسينيه ارشاد و زير نظر آن شهيد منتشر شد – به چاپ رسيد و پس از آن و در زمان حيات استاد نيز به صورت رساله اي کوچک منتشر گرديد. عناوين مباحث طرح شده در اين کتاب عبارتند از: واژه «ولي»، ولاء منفي، ولاء اثباتي عام، ولاء اثباتي خاص، انواع ولاء اثباتي خاص.... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:297/45 شابک:978-964-5600-43-1
 • 95کلیات علوم اسلامیاستاد شهید مرتضی....1391/10/26دانش‌های اسلامی43100
 • جلد اول از اين مجموعه شامل دو بخش منطق و فلسفه، جلد دوم مشتمل بر سه بخش کلام، عرفان و حکمت عملي، و جلد سوم دربردارنده دو بخش اصول فقه و فقه است. ويژگي مهم اين سلسله مباحث اين است که چون در اصل تقريرات درسهاي استاد شهيد براي دانشجويان سالهاي اول دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران بوده، با بياني روان و شيوا و قابل فهم براي مبتديان نگارش يافته و براي افرادي که با اصطلاحات پيچيده علوم اسلامي آشنايي ندارند، درک و فهم آنها از طريق دسته بندي مطالب و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1388  شماره دیویی:189/1 شابک:964-7299-29-X
 • 96کلیات علوم اسلامی1(منطق، فلسفه)استاد شهید مرتضی....1391/10/26فلسفه22865
 • جلد اول از اين مجموعه شامل دو بخش منطق و فلسفه، جلد دوم مشتمل بر سه بخش کلام، عرفان و حکمت عملي، و جلد سوم دربردارنده دو بخش اصول فقه و فقه است. ويژگي مهم اين سلسله مباحث اين است که چون در اصل تقريرات درسهاي استاد شهيد براي دانشجويان سالهاي اول دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران بوده، با بياني روان و شيوا و قابل فهم براي مبتديان نگارش يافته و براي افرادي که با اصطلاحات پيچيده علوم اسلامي آشنايي ندارند، درک و فهم آنها از طريق دسته بندي مطالب و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-7299-18-3
 • 97کلیات علوم اسلامی2(کلام، عرفان،....استاد شهید مرتضی....1391/10/26عرفان اسلامی46590
 • جلد اول از اين مجموعه شامل دو بخش منطق و فلسفه، جلد دوم مشتمل بر سه بخش کلام، عرفان و حکمت عملي، و جلد سوم دربردارنده دو بخش اصول فقه و فقه است. ويژگي مهم اين سلسله مباحث اين است که چون در اصل تقريرات درسهاي استاد شهيد براي دانشجويان سالهاي اول دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران بوده، با بياني روان و شيوا و قابل فهم براي مبتديان نگارش يافته و براي افرادي که با اصطلاحات پيچيده علوم اسلامي آشنايي ندارند، درک و فهم آنها از طريق دسته بندي مطالب و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-5600-89-9
 • 98کلیات علوم اسلامی3(اصول فقه، فقه)استاد شهید مرتضی....1391/10/26اندیشه‌های فقهی....16707
 • جلد اول از اين مجموعه شامل دو بخش منطق و فلسفه، جلد دوم مشتمل بر سه بخش کلام، عرفان و حکمت عملي، و جلد سوم دربردارنده دو بخش اصول فقه و فقه است. ويژگي مهم اين سلسله مباحث اين است که چون در اصل تقريرات درسهاي استاد شهيد براي دانشجويان سالهاي اول دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران بوده، با بياني روان و شيوا و قابل فهم براي مبتديان نگارش يافته و براي افرادي که با اصطلاحات پيچيده علوم اسلامي آشنايي ندارند، درک و فهم آنها از طريق دسته بندي مطالب و... ادامه مطلب

  ناشر: صدراسال نشر:1390  شماره دیویی:189/1 شابک:978-964-5600-87-5