• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فقه / سال یازدهم/ سی و نهم/ صفحه: 11

ولایت فقیه از نگاه شهید مطهری

 

منابع مقاله:

فصلنامه فقه (كاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 39، حسینی خراسانی، سید احمد؛

 

 

    فقیه فرزانه و متفكر بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری, آثار قلمی و زبانیِ عالمانه و محققانه بسیاری را در حوزه های مختلف علوم و معارف اسلامی از خود به یادگار گذاشته كه بیانگر اندیشه های بلند و ابداع و نوآوری های ارزنده و راه گشای ایشان است.

 

 

رشته مورد علاقه شخصیِ استاد از همان آغاز طلبگی علم اعلی, مباحث فلسفی و توحید و خداشناسی بوده است, چنان كه می نویسد:

(تا آن جا كه من از تحولات روحی خودم به یاد دارم, از سن سیزده سالگی این دغدغه در من پیدا شد; حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا كرده بودم در سال های اول مهاجرت به قم كه هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم, چنان در این اندیشه ها غرق بودم كه شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود, وجود هم حجره را تحمل نمی كردم مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی و منطقی را از آن جهت می آموختم كه


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری