• لیست فهرست خالی می باشد
/90

 

 

 

 

فصلنامه علمی ـ تخصصی

سال اول / شماره اول / بهار 1391

صاحب امتیاز:              بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مدیرمسئول:              محمد مطهری فریمانی

سردبیر:              محمدجواد رودگر

هیئت تحریریه و شورای علمی (به ترتیب حروف الفبا):              احمد احمدی (استاد دانشگاه تهران)/ غلامرضا اعوانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) / حمید پارسانیا (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم) / محسن جوادی (استاد دانشگاه قم) / عبدالحسین خسروپناه (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) / رضا داوری (استاد دانشگاه تهران) / علی ربانی گلپایگانی (استاد حوزه علمیه قم) / علی شیروانی (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) / حسین غفاری (دانشیار دانشگاه تهران) /  مهدی گلشنی (استاد دانشگاه صنعتی شریف) / علی لاریجانی (استادیار دانشگاه تهران) / نجف لکزایی (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم) / محمد لگنهاوزن (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) / سیدمصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شهید بهشتی) / علی مطهری (استادیار دانشگاه تهران) / مجتبی مطهری الهامی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

مترجم چکیده عربی:              محمد عبدالمنعم خاقانی

مترجم چکیده انگلیسی:              شجاع علیمیرزا

مدیر اجرایی:              محمدرضا احمدی

ویراستار:              ع. صهبا

صفحهپردازی:              نشر

آدرس:              تهران ـ بلوار میرداماد، بعد از مترو، پلاک 183              تلفـن:  22903856

نمابر:  22903885

قم ـ خیابان عطاران، بین کوچه 8 و 10، پلاک 134              تلفـن:    2935870

نمابر:    2935691

پست الکترونیک:              tamashagaheraz@motahari.ir

قیمت:              20000 ریال

 


 

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری