• یادداشت‏های استاد مطهری، ج ‏6
/90

یادداشتهای استاد مطهری، ج 6، ص: 408

ب. کتاب سوزیها ج. ریشه نژادی دادن و قطعه قطعه کردن آن د. [میگویند] فتوحات اسلامی فرهنگی نبوده، شمشیری بوده است.

11. فرهنگ اسلامی روح خاص و مشخصات خاصی دارد که باید بشناسیم (التقاطی نیست، شخصیت دارد، از روح و حیات ویژهای برخوردار است، استمرار فرهنگهای پیشین هم نیست).

12. لهذا انگیزه حاکم بر آن، جهت و حرکت آن، آهنگ رشد آن، عناصر برجسته آن، اینها دلیل اصالت و شخصیت این فرهنگ است.

13. شاخه نو، شکوفه نو، میوه نو، پیوند با درختهای دیگر، رضاع 14. ضرورت تجدید سازمان، شکستن قشرهای خود فرهنگ و آزاد کردن روح آن برای اینکه در قشری مناسب درآید، وظیفه حاملان امروز فرهنگ اسلام است (بعلاوه معرفی، ... (1)،

آفت زدایی ... (2)).

روح یک فرهنگ، عناصر یک فرهنگ

رجوع شود به جلد 3 تاریخ تمدن ویل دورانت، آخرین فصل تحت عنوان «میراث شرقی ما» راجع به عناصر تمدن و فرهنگ از کار، دولت، اخلاق، دین، علم، فلسفه، ادبیات، هنر.

ایضاً به کتاب کارنامه اسلام، راجع به همین عناصر.

ایضاً درباره اینکه یک فرهنگ مجموعاً یک اندام و یک روح، آنها را به هم مرتبط میسازد که در سخنرانی عید قربان 94 در افتتاح مدرسه فضل بن شاذان نیشابور ایراد کردیم و اینکه عناصر فرهنگ مطابق است با مجموع غرایز فردی بشر.

______________________________
(1). [خوانده نشد.]

(2). [خوانده نشد.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری