/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 16، ص: 9

[جلد شانزدهم]

مقدّمه

بسمه تعالی.

جلد شانزدهم (و جلد اول از بخش سیره معصومین) «مجموعه آثار» استاد شهید آیة ... مطهری مشتمل است بر بخشهای سیری در سیره نبوی، جاذبه و دافعه علی علیه السلام، سیری در نهج البلاغه، مشکلات علی علیه السلام و صلح امام حسن علیه السلام.

سیری در سیره نبوی» دیباچهای دارد و مقدمهای و ضمیمهای.

دیباچه شامل دو مقاله است تحت عنوانهای «دعوتهای سه بعدی» و «موج اسلامی» که در اصل مقدمههای جلدهای اول و دوم کتاب محمد صلی الله علیه و آله خاتم پیامبران بوده است و این کتاب مجموعه مقالاتی است از چند تن از نویسندگان اسلامی و در سال 1346 هجری شمسی برابر با 1400 هجری قمری به مناسبت آغاز پانزدهمین قرن هجرت از سوی مؤسسه حسینیه ارشاد منتشر شده است.

مقدمه این بخش بحثی است کوتاه درباره این فکر که «ما قادر به پیروی از اولیاء دین نیستیم» و استاد شهید قبل از ورود به بحث «سیره نبوی» آن را مطرح کردهاند. توضیح اینکه عنوان اولیه این بحث «منابع شناخت از نظر اسلام» بوده است که استاد پس از برشمردن چند منبع، سیره اولیاء دین را به عنوان یکی از منابع شناخت از نظر اسلام معرفی نموده و از آنجا وارد بحث «سیره نبوی» شدهاند.

ضمیمه این بخش را یک سخنرانی و ترجمه صد سخن از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تشکیل میدهد. آن سخنرانی تاریخچهای است از زندگانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نیز تحلیل سخنانی چند از آن بزرگوار که در هفدهم


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری