• امدادهای غیبی در زندگی بشر
/90

 

 

امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص 18

این آیه همان آیهای است که رسول اکرم به عنوان بخشنامه به نام سران جهان آن روز فرستاد.

روز عقل و علم است. راستی آیا عجیب نیست مردی امّی و درسنخوانده و در سرزمین امّیت، برای اوّلین بار که مبعوث میشود و انقلاب روحی و معنوی پیدا میکند، انقلابی که اتّصال به غیب و ملکوت جهان دارد؛ با این جملهها با بشریت مواجه میشود:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّک الَّذی خَلَقَ.

قرائت کن به نام پروردگارت که آفرید.

خَلَقَ الانْسانَ مِنْ عَلَقٍ.

انسان را از خون بسته (یا حیوانی زالو شکل) آفرید.

اقْرَأْ وَ رَبُّک الاکرَمُ.

بخوان که پروردگار تو از همه کریمتر است.

الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ «1».

آنکه قلم به دست بشر داد، خواندن آموخت، نوشتن آموخت، علم آموخت و فکر داد

نویسنده کتاب محمّد پیغمبری که از نو باید شناخت در کتاب خود میگوید: من واقعاً به همه مسلمانان جهان تبریک میگویم که پیغمبر آنها با اینکه در سرزمین امّیت مبعوث شد سخن خود را با علم و سواد و معلومات و دفتر و کتاب و قلم شروع کرد.

______________________________
(1). علق/ 1- 4.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری