• آشنایی با قرآن (7)
/90

آشنایی با قرآن 7، ص:10

دینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کلِّهِ وَ لَوْ کرِهَ الْمُشْرِکونَ «1».

دو رکن رسالت عیسی علیه السلام

درباره این آیات کریمه بحث میکردیم «2» و گفتیم که حضرت عیسی بن مریم، عیسای مسیح، پیامی که برای مردم آورد دو نکته بیشتر نبود. یکی تأیید تورات بود؛ میفرمود: من نیامدهام که چیزی از تورات کم کنم یا زیاد کنم. همانطور که قرآن مجید نقل کرده، حضرت عیسای مسیح قسمت خیلی کمی از احکام شریعت حضرت موسی را تغییر داد، یعنی ایشان پیغمبر صاحب شریعت بود نه اینکه صاحب شریعت نبود، ولی شریعت او اختلاف کمی با شریعت موسی داشت و لهذا خود را مصدّق تورات، کسی که برای تأیید تورات آمده است، یعنی برای این نیامده است که این کتاب را بهکلی نفی کند [معرفی کرد.] نکته دیگر اینکه میفرمود به عنوان مبشّر آمده؛ یعنی خودِ بشارت، رسالت حضرت عیسای مسیح بوده است.

توضیح اینکه یک وقت است که پیغمبری در ضمن تعلیماتش، مبشّر هم هست، یعنی بشارت هم میدهد به پیغمبری که بعد از او میآید یا مثلًا با اسلام نبوت پایان یافته است ولی مسأله بشارت ظهور حضرت مهدی عجّلاللَّه تعالی فرجه مطرح شده است. البته جزء تعلیمات اسلامی، این مطلب هم هست، اما نه این است که پیغمبر ما آمده است برای دادن این بشارت، که اصلًا رکن رسالت پیغمبر این بشارت باشد. حضرت مسیح رکن رسالتش بشارت بوده، یعنی درواقع عیسای مسیح یک رکن رسالتش جنبه پیشقراولی و جنبه مقدّمی بوده است برای پیغمبری که بعد

______________________________
(1). صف/ 6- 9

(2). [نوار جلسه اول سوره صف در دست نیست.]

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری