/90

شماره ٩٢ > قله پارسایی(شرح حال شیخ محمد حسین مطهری پدر شهید مطهری) صفحه: 107

 

 

پدر پارسا و مقاوم

شهر فريمان در 75 كيلومتري جنوب مشهد قرار دارد. اين شهر از گذشته هم رجال و مشاهيري را در دامان خود پرورش داده و هم ميزبان خوبي براي علماي مهاجر به اين سامان بوده است. آخوند محمدعلي كه مرد پرهيزگار، باسواد و شجاعي بود، در يكي از روزهاي ذي حجه 1295 ه . ق از مشهد مقدّس به سوي اين شهر مهاجرت كرد و در فريمان اقامت گزيد. خان اين ديار وقتي متوجه گرديد كه عالمي خداترس و مقاوم در برابر زورگويان، به اين ناحيه آمده است، به وي پيغام مي دهد: "اگر براي روضه خواني آمده ايد، ما به اندازه كافي خودمان آخوند داريم." گويا از ابهت و شهامت اين روحاني ترسيده بود و نمي خواست آخوند محمدعلي در فريمان بماند.

امّا اين روحاني با صلابت كه در مسجد قديمي شهر سكونت اختيار كرده بود، در جوابش گفت: "من به خانه خدا وارد شده ام و مزاحم كسي نمي باشم." مدتي گذشت و ماه محرم فرا رسيد و از نخستين شب ماه محرم روضه خواني در اين مسجد آغاز گرديد. اوّل مدّاحان و آخوندهاي


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری