/90

مجله دانشگاه اسلامی ، شماره 18 و 19،ص 197

طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع)

 

 

هاشمی گلپایگانی، سید محمد صالح؛

 

 

 

ما معتقدیم «جامعیّت و همه جانبه بودن قوانین اسلام آنچنان است كه اگر كسی آن را بشناسد، معترف خواهد شد كه از حد و مرز فكر بشر بیرون است و ممكن نیست زاییدهی قدرت علمی و تفكّر انسان باشد»(2). معارف اسلامی و آثار دینی «برای همهی امور قانون و آداب آورده است»(3)، «هیچ حركت و عملی از فرد یا جامعه نیست، مگر اینكه اسلام برای آن حكمی مقرّر داشته است»(4). و همچنین «اطمینان داریم كه اسلام در بر دارندهی پاسخ به نیازهای مردم است»(5). با این وجود، هنگامی كه وضعیّت كنونی جامعهی اسلامی را از نظر میگذرانیم، میبینیم كه با انواع و اقسام مشكلات و نارساییهای فكری مواجه است. در بعد نظری، انبوهی از سئوالها و شبهات ـ خصوصا برای نسل جوان ـ

 

______________________________

 

1. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع).

 

2. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ص 10.

 

3. امام خمینی (ره)، صحیفهی نور، ج 4، ص 167.

 

4. همان، ج 3، ص 371.

 

5. همان، ج 4، ص 242.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری