• لیست فهرست خالی می باشد
/90

 

 

فصلنامه علمی ـ تخصصی

سال اول / شماره دوم / تابستان 1391

صاحب امتیاز:

بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مدیرمسئول:

محمد مطهری فریمانی

سردبیر:

محمدجواد رودگر

هیئت تحریریه و شورای علمی(به ترتیب حروف الفبا):

احمد احمدی(استاد دانشگاه تهران)/غلامرضا اعوانی(استاد دانشگاه شهید بهشتی) / حمید پارسانیا(دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)/ محسن جوادی(استاد دانشگاه قم) /عبدالحسین خسروپناه (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) / رضا داوری(استاد دانشگاه تهران)/علی ربانی گلپایگانی(استاد حوزه علمیه قم)/  محمدجواد رودگر (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)/ حسین غفاری(دانشیار دانشگاه تهران)مهدی گلشنی(استاد دانشگاه صنعتی شریف) / علی لاریجانی(استادیار دانشگاه تهران)/ نجف لکزایی (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)/ محمد لگنهاوزن (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی) / سیدمصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شهید بهشتی)/ علی مطهری(استادیار دانشگاه تهران)/ مجتبی مطهری الهامی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)/ محمد مطهری فریمانی (استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)

مترجم چکیده عربی:

عبدالله محمدی امجد

مترجم چکیده انگلیسی:

شجاع علیمیرزا

مدیر اجرایی:

محمدرضا احمدی

ویراستار:

سیده زینب صالحی ساداتی

صفحهپردازی:

عظیم قهرمانلو

آدرس:

تهران ـ بلوار میرداماد، بعد از مترو، پلاک 183              تلفـن: 22903856 (021)

نمابر: 22903885 (021)

قم ـ خیابان عطاران، بین کوچه 8 و 10، پلاک 134              تلفـن: 2935870 (0251)

نمابر: 2935691 (0251)

پست الکترونیک:

tamashagaheraz@motahari.ir

قیمت:

25000 ریال

راهنمای تهیه و تنظیم مقالات

الف) شرایط عمومی

  1. مقالات ارسالی باید مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی بوده و با ساختاری منطقی و محتوایی منسجم به فارسی روان نگارش یافته باشند.
  2. مقالات ارسالی بر روی یک طرف کاغذ A4 با فاصله یک سانتیمتر بین سطور، در محیط Word تایپ شده، همراه با لوح فشرده به دفتر فصلنامه ارسال شود. مقالات با مشخصات مورد نظر میتواند با

 

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری