• قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفۀ تاریخ
/90

قيام و انقلاب مهدی عليهالسلام صفحه: 13

 

«باسمه تعالی»

انديشه پيروزی نهايی نيروی حق و صلح و عدالت بر نيروی باطل و ستيز و ظلم، گسترش جهانی ايمان اسلامی، استقرار كامل و همه جانبه ارزشهای انسانی، تشكيل مدينه فاضله و جامعه ايدهآل، و بالاخره اجرای اين ايده عمومی و انسانی به وسيله شخصيتی مقدس و عالیقدر كه در روايات متواتر اسلامی از او به «مهدی» تعبير شده است، انديشهای است كه كم و بيش همه فرق و مذاهب اسلامی- با تفاوتها و اختلافهايی- بدان مؤمن و معتقدند؛ زيرا اين انديشه به حسب اصل و ريشه، قرآنی است؛ اين قرآن مجيد است كه با قاطعيت تمام، پيروزی نهايی ايمان اسلامی «1»، غلبه قطعی صالحان و متقيان «2»، كوتاه شدن دست

 

 

______________________________
(1). هُوَ الَّذی ارْسَلَ رَسولَهُ بِالْهُدی وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَی الدّين كُلِّهِ و لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكونَ (توبه/ 33 وصف/ 9).

(2). وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ انَّ الْارْضَ يَرِثُها عِبادِی الصّالِحونَ (انبياء/ 105).

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری