• حماسه حسینی (2)
/90

حماسۀ حسینی، ج 2، ص:11

1. چگونه امت پیغمبر فرزند پیغمبر را کشتند؟

حادثه شهادت امام حسین علیه السلام نه تنها فجیع بود و نه تنها مظهر یک فداکاری عظیم و بینظیر است، حادثه بسیار عجیبی است از نظر توجیه علل روحی قضیه. این قضیه پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر اکرم واقع شد به دست مسلمانان و پیروان رسول اکرم و مردمی که معروف به تشیع و دوستی آل علی بودند و واقعاً هم علاقه به آل علی داشتند، در زیر پرچم کسانی که تا سه چهار سال قبل از وفات پیغمبر با او جنگیدند و عاقبت که مردم دیگر مسلمان شدند آنها هم اجباراً و ظاهراً مسلمان شدند (به قول عمار یاسر: «اسْتَسْلَموا وَ لَمْ یسْلِمُوا» «1». ابوسفیان در حدود بیست سال با پیغمبر جنگید که در حدود پنج شش سال آخر قائد اعظمِ تحریک علیه اسلام بود و حزب او یعنی امویها اعدی عدوّ و ا لَدّ الخصامِ پیغمبر بودند. بعد از ده سال از وفات پیغمبر، معاویه- که همیشه دوش به دوش و پابه پای پدرش با اسلام میجنگید- والی شام و سوریه شد و سی سال بعد از وفات پیغمبر، خلیفه و امیرالمؤمنین شد! و پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر، پسرش یزید خلیفه شد و با آن وضع فجیع فرزند پیغمبر را کشت به دست مسلمانانی که شهادتین میگفتند و نماز میخواندند و حج

______________________________
(1). [اینان اظهار اسلام کردهاند اما اسلام نیاوردهاند.]

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری