• آشنایی با قرآن (9)
/90

آشنایی با قرآن 9،صفحه:11

[تفسير سوره الحاقّه]

تفسير سوره الحاقّه (1)

 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 

الْحاقَّةُ. مَا الْحاقَّةُ. وَ ما ادْريک مَا الْحاقَّةُ. کذَّبَتْ ثَمودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ. فَامّا ثَمودُ فَاهْلِکوا بِالطّاغِيَةِ. وَ امّا عادٌ فَاهْلِکوا بِريحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ. سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ ايّامٍ حُسوماً فَتَرَی الْقَوْمَ فيها صَرْعی کانَّهُمْ اعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ. فَهَلْ تَری لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ. وَ جاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِکاتُ بِالْخاطِئَةِ «1».

... «2» اصلًا ماهيت حرکت طلب است. طلب وقتی که برای مطلوبی باشد حقانيت پيدا میکند اما اگرطلبی باشد بلا مطلوب، اين مساوی است با پوچ بودن و عبث بودن.

شما هرکسی که کاری میکند- چون کار حرکت است- میگوييد برای چه؟ اگر بگويد برای هيچ چيز، میگوييد پس تو ديوانهای؛ کارَت پوچ و عبث است. ماهيت دنيا حرکت است. امروز همه

______________________________
(1). الحاقه/ 1- 9.

(2). [اندکی از ابتدای بحث روی نوار ضبط نشده است.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری