• حماسه حسینی (2)
/90

حماسۀ حسینی، ج 2، ص:148

همانطور که یک زمین مبارک است مثل زمین فلسطین: وَ بارَکنا حَوْلَهُ ... (این سالها مدعی هستند که اسرائیل به اندازه نفت ایران از مرکبات بهره برده است)، همانطور که بعضی آبها پربرکتند مثل آب باران (وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً) «1»، همانطور که بعضی حیوانها مبارک و پربرکتند مثل گوسفند؛ همانطور هم بعضی انسانها واقعاً «وجود مبارک» میباشند و درباره آنها تعارف نیست، زمینی هستند که همه ساله محصول میدهند، بارانی هستند دائم.

داستان فُطْرُس ملک، رمزی است از برکت وجود سیدالشهداء که بال شکستهها با تماس به او صاحب بال و پر میشوند «2»؛ افراد و ملتها اگر به راستی خود را به گهواره حسین بمالند از جزایر دورافتاده رهایی مییابند و آزاد میشوند.

امروز همه روی زمین رشک برین شد

 

تا از صدف پاک خدا دُرّ ثمین شد

 

 

 

 

فرمان خداوند به جبریل امین شد

 

با خیل مَلَک از عرش تازان به زمین شد

 

 

 

تا عرضه دهد تهنیت حضرت خاتم

صبح ازل از غیب برآورد تنفس

 

انوار هدی تافت بر آفاق و برانفس

 

 

 

 

تا چند دلا راندهای از صُقع تقدس

 

برخیز و فراگیر پر و بال چو فطرس

 

 

 

بر تهنیت مقدم مولود مکرّم «3» بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است زیرا کرسی حسین کرسی امر به معروف و نهی از منکر است. آنچنانکه از سورة الشعراء برمیآید، ظهور پیغمبران در فترتها به علت شیوع مفاسد بوده است. ولی ما میبینیم مکتب زنده حسین، ظهور حسین است در همه اعصار، یعنی در هرسال و هر محرّم امام حسین به صورت یک مصلح عالی ظهور میکند و این فریاد را به گوش میرساند:

الا تَرَوْنَ انَّ الْحَقَّ لا یعْمَلُ بِهِ ... یا اینکه: الْمَوْتُ اوْلی مِنْ رُکوبِ الْعارِ ... به امام حسین منسوب است:

سَبَقْتُ الْعالَمینَ الَی الْمَعالی

 

بِحُسْنِ خَلیقَةٍ وَ عُلُوِّ هِمَّة

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
(1). ق/ 9. [و از آسمان، آبی پربرکت فروفرستادیم.]

(2). همچنین جمله «جَعَلَ الشِّفاءَ فی تُرْبَتِهِ وَ الْاجابَةَ تَحْتَ قُبَّتِهِ وَالْأئِمَّةَ مِنْ ذُرِّیتِهِ» نشانه دیگر از مبارک بودن آن حضرت است. (رجوع شود به نمره 9)

(3). تمام این قصیده در جلد سوم سرمایه سخن به مناسبت ولادت سیدالشهداء آمده است و از همه بهتر همین دو بند است.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری